Hospitering ved Radiologisk avdeling, ultralydlaben

En dags strukturert hospitering tilbys nå ved Radiologisk avdeling. Fastleger og andre allmennleger med interesse for ultralyd, kan følge en radiolog på ultralydlaben.

Publisert 18.02.2022
Sist oppdatert 10.03.2022
Mannlig radiolog foretar ultralydundersølkelse på  leggen til kvinne i seng

Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus er underlagt Klinikk for medisinsk service. Avanserte bildediagnostiske metoder benyttes for å undersøke og behandle både inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen tar også imot pasienter henvist fra eksterne leger. Dette gjelder først og fremst pasienter fra Diakonhjemmet sektor (bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker). Regionpasienter (fra hele Helse Sør-Øst) innen revmatologi undersøkes også her.

Program

Demonstrasjon av bilder/morgenmøte

Kl. 7:40: demonstrasjon for kirurgene, Radiologisk avdeling
Kl. 8.20: demonstrasjon for indremedisinerne, Møterom 1
Onsdag kl. 8.05:, demonstrasjon for revmatologene, Saltbøssa

Ultralydundersøkelser

8.30-15.30: Følge overlege eller erfaren LIS-lege på ultralyd-laben, varierte problemstillinger.

Ved pauser i programmet, eller på slutten av dagen, kan hospitanten følge med på granskning og beskrivelse av bilder. Husk utfylling av attest for strukturert hospitering på sykehus, attestasjon av sykehuslegen.

Spørsmål og påmelding sendes til samhandlingslege Tove Borgen.
E-post: tove.borgen@diakonsyk.no


Hospitering for fastleger​