Evaluering av dialogmeldinger lege til lege

Diakonhjemmet sykehus tok i bruk dialogmeldinger i og utenfor sykehus i mai 2020. Siden implementeringen har det vært økende bruk av disse.

Publisert 05.10.2021
Sist oppdatert 29.12.2023
Sykehusets samhandlingsleger har vært pådrivere for å få etablert dialogmeldingene. F.v.: Elise Dale, Eli Skeid, Tove Borgen og Barbro Flage Bråthen (sluttet).

​Dialogmeldinger er en sikker elektronisk kommunikasjonskanal mellom leger i og utenfor sykehus. Sykehusets samhandlingsleger var sterke pådrivere for å få kanalen til å fungere.


Diakonhjemmet sykehus bruker dialogmeldinger 

I høst startet et evalueringsprosjekt for å finne ut hvordan dette har fungert og hvordan vi kan bli enda bedre i bruken av dette verktøyet. To internshipstudenter fra UiO er engasjert for å gjennomføre en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse av dette.

I forbindelse med den kvalitative delen ønsker vi tilbakemelding fra sykehusleger, fastleger/allmennpraktiserende leger og spesialister utenfor sykehus. Det er laget en kort questback vi håper alle i den aktuelle målgruppen vil benytte sjansen til å svare på.

Undersøkelsen tar cirka 2 minutter. Den lukkes 19.10. kl. 23.30.

Undersøkelsen er også publisert på den lukkede Facebookgruppen «For deg som henviser til Diakonhjemmet sykehus».

QuestBack