Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom sykehus/helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen er en sikker elektronisk kommunikasjonskanal  mellom leger i og utenfor sykehus. Fra 19. mai 2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet sykehus dialogmeldinger. Avdeling for medisinsk biokjemi og Radiologisk avdeling kan foreløpig ikke sende eller motta dialogmeldinger.

Publisert 21.04.2023
Sist oppdatert 11.09.2023
En gruppe mennesker i hvite labfrakker snakker

Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp, definert som tidsrommet fra henvisning er sendt til ett år etter siste kontakt med sykehuset. Dialogmeldinger kan brukes ved spørsmål rundt epikrise og henvisning, ved konkrete spørsmål til behandlingen og ved oversendelse av prøvesvar eller annen behandlingsrelatert informasjon. Responstid på 3-5 virkedager er standard. Ved øyeblikkelig hjelp eller spørsmål som haster er det fortsatt telefonkontakt som gjelder.

Helse Sør-Øst har utarbeidet felles kjøreregler: 

Kjøreregler for bruk av dialogmeldinger (PDF)

Samhandlingslegene ved Diakonhjemmet sykehus

Elise Dale: Elise.Dale@diakonsyk.no
Eli Ringstad Skeid: EliRingstad.Skeid@diakonsyk.no (leder)
Tove Borgen: Tove.Borgen@diakonsyk.no
Cecilie M. Kværnø: Cecilie.MeyerKvaerno@diakonsyk.no