Diakonhjemmet sykehus og Martina Hansens Hospital ønsker henvist pasienter med karpaltunnelsyndrom (CTS)

Det er store forskjeller mellom regioner i Norge på hvor mange som blir operert for carpal tunnel syndrom, CTS. Forskere på Diakonhjemmet sykehus har fått støtte fra Helse Sør-Øst for å sammenligne kirurgisk behandling med steroidinjeksjon.

Publisert 10.03.2022
Sist oppdatert 21.12.2023
Diagram

Pasientene som henvises vil bli invitert til å delta i en studie (NOR-CACTUS) der revmatologer og ortopeder skal undersøke om ultralydveiledede kortisoninjeksjoner gir like bra resultat som kirurgisk behandling. Pasientene vil bli fulgt opp tett. De som eventuelt ikke får ønsket effekt av injeksjonene, vil raskt få tilbud om operasjon. 

Det er kort ventetid, og det er ikke nødvendig å gjøre nevrografi før henvisning. Nevrografi vil bli utført på Ullevål sykehus som ledd i studien for pasienter som ikke har vært til dette de siste seks månedene. 

Henvisningene skal sendes til ortopedisk avdeling.

Les mer om studien:

Forskningssamarbeid mellom revmatologer og ortopeder på karpaltunnelsyndrom

Diagram