Forskningssamarbeid mellom revmatologer og ortopeder på karpaltunnelsyndrom

Det er store forskjeller mellom regioner i Norge på hvor mange som blir operert for carpal tunnel syndrom, CTS. Forskere på Diakonhjemmet har fått støtte fra Helse Sør-Øst for å sammenligne kirurgisk behandling med steroidinjeksjon.

Publisert 03.03.2022
Sist oppdatert 05.12.2022
Tre forskere, Hilde Berner Hammer , Karen Sandvik Gyllensten, Ulf Sundin i korridor på sykehuset
Hilde Berner Hammer (til hø) leder forskningsprosjektet mellom revmatologer og ortopeder, der Karen Sandvik Gyllensten og Ulf Sundin er henholdsvis doktorgrads- og postdoctorstipendiater.

Overlege og professor Hilde Berner Hammer ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning er prosjektleder for NOR-CACTUS studien: A Norwegian trial comparing treatment strategies for Carpal Tunnel Syndrome. Hensikten er å gjennomføre en randomisert studie av pasienter med mild-moderat CTS*.

 Prosjektet har fått forskningsmidler over tre år fra Helse Sør-Øst, og starter i år. LIS-legene Ulf Gunnar Sundin og Karen Sandvik Gyllensten, henholdsvis postdoctor-stipendiat og doktorgrads-stipendiat, skal operere en gruppe pasienter, mens en gruppe får ultralyd-veiledet steroid-injeksjon av Hilde Berner Hammer. Pasientene skal følges opp i to år.​

Folkehelseinstituttet (FHI) med metodevurdering

At NOR-CACTUS studien er viktig og aktuell, understrekes også av at Bestillerforum RHF i mai 2020 ba Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering/revurdering av kirurgisk sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling ved karpaltunnelsyndrom.

Resultatet er oppsummert i FHI sin rapport:

Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom: en fullstendig metodevurdering
Der anbefales blant annet mer forskning på området.

Hilde Berner Hammer har vært med i referansegruppen for denne rapporten og Ulf Sundin har gjort ekstern fagfellevurdering av den. - Som postdoc på NOR-CACTUS-studien er Ulf den i Norge som er mest faglig oppdatert på dette temaet, sier Berner Hammer om sin kollega.

Hun ser frem til prosjektsamarbeidet:
- Litteraturen om dette per i dag er ganske begrenset, det er derfor stort behov for å finne ut hva som er riktig behandling. Her kan revmatologisk og ortopedisk forskningsmiljø på Diakonhjemmet bidra med ny kunnskap som vil få en direkte påvirkning på hvordan karpaltunnelsyndrom behandles i Norge i fremtiden.

*Kar​paltunnelsyndrom eller canalis carpi-syndrom:
Karpaltunnelen er en smal kanal mellom knoklene inne i håndleddet. Nerven som ligger i denne kanalen kan komme i klem og gi nummenhet, svakhet og smerter i blant annet tommel, pekefinger og langfinger.​
Helsenorge:
KarpaltunnelsyndromSe også:
Diakonhjemmet sykehus og Martina Hansens hospital ønsker henvist pasienter med karpaltunnelsyndrom (CTS)​