Laboratorietjenester

Klinikk for medisinsk service leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene ved Diakonhjemmet sykehus, samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.

​​

Sist oppdatert 30.05.2023