Behandling

Spinalbedøvelse

Ikke alle typer operasjoner krever narkose (generell anestesi). I mange tilfeller kan man bedøve deler av kroppen. Dette kan gjøres med spinalbedøvelse eller epiduralbedøvelse (eller en kombinasjon av begge).

Ryggmargen strekker seg nedover i ryggmargskanalen og sender nervegrener til hele kroppen. Det er derfor mulig å bedøve disse nervene på ulike nivåer, alt etter hvor man ønsker å bedøve. Spinalbedøvelse gis som regel som en enkel injeksjon, men man kan og benytte et kateter hvis man ønsker å gi bedøvelsen over lengre tid.

Henvisning og vurdering

I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt at fastlegen henviser deg for spinal- eller epiduralbedøvelse. Det vil som regel være i tilfeller hvor man har alvorlig kreftsykdom som er i livets sluttfase, der man ikke kommer i mål med annen smertebehandling. Henvisningen skal da i utgangspunktet gå til palliativt team/kreftavdelingen.


Før

For pasienter som skal til operasjon, forberedes disse som alle andre operasjonspasienter. Du vil først få et tynt plastrør (venekanyle) inn i en blodåre i armen. Dette er i tilfelle du skulle trenge medisiner eller væske raskt.

Under

Hvis du skal få spinalbedøvelse vil anestesilegen be deg sitte eller ligge på siden, slik at hun/han får tilgang til ryggen din. Etter å ha vasket sterilt og dekt opp vil anestesilegen stikke med en tynn nål og injisere lokalbedøvelse inn mot nervene i ryggmargen. I de fleste tilfeller har man ikke behov for lokalbedøvelse for spinalbedøvelse uten kateter. Dersom man skal anlegge spinalt kateter (tynn plastslange) vil anestesilegen sette lokalbedøvelse først.

 
Alt etter hvor teknisk vanskelig det er, tar spinalbedøvelse alt fra 5 til 15 minutter.

Etter

Spinalbedøvelsen varer noen timer, for så å gradvis gå tilbake. Spinalbedøvelse med kateter kan gis over lengre tid.
Man kan ikke kjøre bil før dagen etter spinalbedøvelse.

Vær oppmerksom

Spinalbedøvelse er en trygg bedøvelsesform. Dessverre vil det alltid kunne tilkomme komplikasjoner, men det er veldig sjeldent. 

Den vanligste komplikasjonen er smerter i ryggen etter stikk, dette går som regel over med tiden og trenger ikke behandling. I noen tilfeller kan man få spinalhodepine, det er en sterk hodepine som bedres av at man legger seg ned. I de aller fleste tilfellene går dette over etter noen dager og trenger ikke annen behandling enn godt med drikke og hodepinetabletter. I noen tilfeller vil hodepinen være så invalidiserende at legene vil velge å legge en såkalt «blodlapp», dette gjøres kun på sykehuset av anestesileger. 

I svært sjeldne tilfeller kan man få infeksjon etter spinalbedøvelse. Det er svært alvorlige tilstander som krever sykehusbehandling.

Kontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Klinikk for anestesi og kirurgi

Kontakt Klinikk for anestesi og kirurgi
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic