Behandling

Fjerning av galleblære

Den vanligste årsaken til at man fjerner galleblæren er gallestein. Gallestein er små steiner som dannes inne i galleblæren når galle krystalliseres. Disse steinene kan blokkere gallegangen og forhindre galle i å komme ut i tarmen. Dette kan føre til infeksjon, smerte, kvalme, oppkast og andre plager. Smertefulle anfall, som ofte kommer i forbindelse med fettrike måltider, kalles gallesteinsanfall/ gallekolikk. Smertene er intense og varer som regel fra 30-60 minutter.
Å fjerne galleblæren vil ikke påvirke din fordøyelse i stor grad. Uten galleblære vil gallen som produseres i leveren, tømmes i tarmen etterhvert som den lages. Det gjør at man får mindre galle i tarmen ved hvert måltid. De fleste opplever likevel å kunne opprettholde et vanlig kosthold etter hvert.
Illustrasjonen viser gallebærens plassering

Illustrasjonen viser gallebærens plassering

Henvisning og vurdering

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning.

Før

Forberedelser

Les all tilsendt informasjon. Spesielt viktig er informasjonen som gjelder medikamenter og faste. Oppmøtested og tidspunkt står i tilsendt innkallingsbrev. 

 • Det er viktig at du slutter å røyke, helst to uker før operasjonen. Det reduserer risikoen for lungekomplikasjoner og gjør at operasjonsområdet gror best mulig.
 • Unngå alkohol de siste 24 timene før operasjonen.
 • Planlegg hjemmesituasjonen din. Sørg for at ting er lagt til rette hjemme til du kommer hjem. Trenger du hjelp av familie eller venner så avtal dette. Si i fra til sykepleier dersom du er bekymret for noe med hjemmesituasjonen din.
 • Opereres du dagkirurgisk, reiser du hjem operasjonsdagen. Husk å sørge for at du ikke er alene hjemme første natten etter operasjonen. Har du fått innkalling til innleggelse, overflyttes du til sengepost etter operasjonen. De fleste skrives da ut dagen etter operasjonen. 
 • Du må selv ordne med transport hjem dersom du ikke av helsemessige årsaker får dekket transport fra sykehuset. Hvis du får sterke smertestillende kan du ikke kjøre bil selv.

Dagen før operasjon

 • Du skal faste fra kl. 24.00 kvelden før operasjon. Da skal du ikke spise, drikke melkeprodukter, røyke, bruke snus, tyggegummi eller drops
 • Du kan drikke små mengder vann, kaffe, te eller saft inntil to timer før oppmøte. 

Ta med til sykehuset

 • Oppdatert medisinliste.
 • Egne inhalasjoner, øyedråper og nødvendige medikamenter. Sykepleierne er ansvarlig for medisinene dine, det er derfor viktig at du informerer om hvilke medisiner du har med deg. 
 • Toalettsaker, sokker og tøfler eller annet lett fottøy samt behagelige klær som er lette å ta av og på. 
 • Lesestoff, da det kan bli noe ventetid på operasjonsdagen. 
 • Sykehuset tar ikke ansvar for private eiendeler. Ta derfor ikke med deg mer enn du trenger. 

Operasjonsdagen – hjemme 

 • For å redusere risikoen for infeksjon ber vi deg dusje og ta på rent tøy som ikke strammer. Vask navlen din godt. 
 • Ikke ha på sminke, hudkrem, parfyme, neglelakk, smykker eller piercinger. Kunstige negler fjernes og lange negler klippes. 
 • Puss tennene godt og rengjør munnhulen før oppmøte for å redusere faren for infeksjon. 
 • Du skal ikke barbere deg i operasjonsområdet før du kommer. Dette gjøres på sykehuset. 

Operasjonsdagen – på sykehuset

Møt opp på det tidspunktet du har fått beskjed om i eget innkallingsbrev. Oppmøtested: Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen og du blir vist til riktig sted. 

Helsepersonell hjelper deg så du blir klar til operasjonen:
 • Fjerner hår i operasjonsområdet. 
 • Rengjør navlen din for å forebygge sårinfeksjon.
 • Sørger for at du får på deg sykehustøy, tar imot eiendelene dine og sørger for at de oppbevares et trygt sted.
 • Legger inn venekanyle. Den brukes til å gi medisiner intravenøst (rett i blodbanen).
 • Gir deg medikamenter som forebygger smerte og kvalme.
 • Tar blodprøver av deg.

Under

De aller fleste blir operert med kikkhullsteknikk (laparoskopi), men i noen få tilfeller anvendes åpen kirurgi (laparotomi). Dette avgjøres av kirurgen som skal operere deg. 

Kikkhullsteknikk

Kirurgen lager små snitt i buken og bruker tynne rør hvor instrumenter og kamera føres inn for å gjennomføre operasjonen. Under operasjonen blir det blåst gass inn i buken, slik at kirurgen bedre skal få oversikt over organene dine og få fjernet galleblæren. 

Åpen kirurgi

I sjeldne tilfeller vil operasjonen måtte gjøres om til åpen kirurgi. Du vil da får et snitt under høyre ribbensbue, slik at kirurgen kommer bedre til og får fjernet galleblæren. 

Narkose/bedøvelse

Inngrepet gjøres i narkose, det vil si at du sover og ikke kjenner smerte. Det er også vanlig å få lokalbedøvelse i tillegg. Selve inngrepet tar omtrent en time. Etter

Det vil variere hvor lang tid operasjonen tar. Du vil være på en overvåkningsavdeling noen timer etter operasjonen. Etter dette blir du overført videre til sengepost, hvis du ikke opereres dagkirurgisk og reiser hjem samme dag. 

Smertebehandling

Smerter i galleblæreområdet og operasjonssårene er vanlig etter operasjonen, og avtar som regel etter to-tre dager. Det kan være vanlig å få smerter i skuldre eller nakke, dette skyldes gassen som har blitt satt inn i buken under operasjonen. Denne gassen vil kroppen kvitte seg med selv, og det beste du kan gjøre er å være i aktivitet. Smertelindring er viktig og det hjelper deg til å puste lettere, bevege deg mer, sove bedre, spise og drikke som normalt og komme deg raskere. Det anbefales å ta smertestillende til faste tider. 

Vi bruker en skala for å kartlegge smerter. Du får spørsmål om hvor vondt du har på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerter og 10 er verst tenkelige smerter. Målet er at smertene dine er mindre eller lik 3 på skalaen.

Smerteskala. 0, ingen smerte. 3, mild smerte. 5, moderat smerte. 10, verst tenkelig smerte.


Hvis du har behov for smertestillende medikamenter ved hjemreise vil du få resept på dette. Det er en risiko for at du kan bli forstoppet når du bruker sterke smertestillende. Det kan forebygges ved å drikke rikelig med væske, være i aktivitet og eventuelt ta reseptfrie avføringsmidler som laktulose eller movicol.  

Feber og kvalme

Det er vanlig å ha lett forhøyet temperatur de første dagene etter operasjonen. Dette er kroppens reaksjon på et kirurgisk inngrep. Noen pasienter opplever kvalme etter operasjonen. Du får medikamenter som hjelper mot dette.

Mat og drikke

Du kan spise vanlig mat etter operasjonen, men kan med fordel være litt varsom med inntak av fettrik kost de første ukene. For mye fet mat kan gi smerter, kvalme og diaré. Prøv deg frem da dette er individuelt. De aller flestse kan etter hvert gjenoppta et vanlig kosthold. Er det spesielle hensyn vi må ta angående din diett? Gi oss beskjed når du kommer til sykehuset. 

Aktivitet

Det anbefales at du raskt kommer tilbake til normalt aktivitetsnivå for å forebygge komplikasjoner. Det gis ingen aktivitetsrestriksjoner, men grunnet risiko for brokk i operasjonssåret anbefales det å unngå løft over 5 kg den første måneden etter operasjonen. 

Sykmelding 

Det er vanlig med sykmelding i en uke etter operasjonen. Sykmelding skrives på sykehuset før utskrivelse. 

Komplikasjoner

Det er svært sjeldent med alvorlige komplikasjoner som skade på tarm og blodpropp i lunge (lungeemboli) eller legg (DVT). Andre komplikasjoner som kan oppstå er:

Sårinfeksjon, ca 1-2 % - som er en risiko ved fjerning av galleblæren

Blødning i operasjonsområdet, skader på gallegang eller andre indre organer. Dette skjer svært sjeldens og kan i enkelte tilfeller føre til behov for reoperasjon.

Noen ganger kan det være gjenværende stein i gallegangen etter fjerning av galleblæren. Dette kan gi sterke smerter, mørk urin og lys avføring. Ved slike symptomer må du kontakte sykehuset umiddelbart. 

Noen pasienter kan oppleve ubehag i galleblæreområdet etter operasjonen, uten at man finner noen årsak til ubehaget. 

Operasjonssåret

 • Operasjonssårene skal være dekket med steril bandasje minst 48 timer etter operasjonen. Det anbefales bruk av bandasje den første uken for at sårene skal gro på best mulig måte. 
 • Du kan dusje 48 timer etter operasjonen. Det anbefales å dusje med bandasjen på og skifte bandasje etter dusj om den ikke er vanntett. Unngå å ta direkte på operasjonssårene. La dem lufttørke før du setter på ny bandasje. Vanntett bandasje anbefales å la ligge til den løsner selv. 
 • Ved kikkhullskirurgi vil stingene forsvinne av seg selv, det samme gjelder innvendige stifter. Ved åpen kirurgi får du som regel stifter som må fjernes på sykehuset eller hos fastlegen ca. 12 dager etter operasjonen. Det anbefales å benytte bandasje frem til disse blir fjernet. 
 • Ikke bad i badekar eller basseng før operasjonssårene er grodd. Beskytt arrene mot direkte sol det første året for å unngå stygge arr. 

Vær oppmerksom

Kontakt oss direkte dersom du opplever følgende inntil syv dager etter utskrivelse:
 • Temperatur over 38,3 grader eller frostrier
 • Tegn på infeksjon i operasjonssåret (rødhet, hevelse, varme, puss eller blødning)
 • Sterke eller økende magesmerter
 • Gul hud eller gule øyne
 • Blødning
 • Mørk urin og lys avføring
 • Nyoppstått hevelse, rødhet eller hudforandring i legg
 • Nyoppstått tungpust, pustebesvær eller brystsmerter
Telefonnummer til kirurgisk sengepost: 22 45 16 90
Ved andre plager skal du kontakte fastlege eller legevakt.

Kontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Klinikk for anestesi og kirurgi

Kontakt Klinikk for anestesi og kirurgi
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic