Diagnose

Bukveggsbrokk

Bukveggsbrokk/epigastriebrokk er en svakhet i området mellom navlen og brystbenet. Det er ofte ikke større enn 1 cm i diameter og opereres kun ved symptomplager.

Hva er brokk?

Et brokk er en defekt eller svakhet i bukveggen. Bukveggen holder indre organer på plass. Ved brokk vil tarm eller fettvev komme frem gjennom svakheten og danne en kul eller utbuling. Denne kulen kan forsvinne når man legger seg ned. Andre symptomer kan være smerte når du hoster eller ved fysisk aktivitet. Trykk eller press mot brokket kan være ubehagelig og smertefullt.

Ventralbrokk er en samlebetegnelse for tre forskjellige typer brokk: arrbrokk, navlebrokk og bukveggsbrokk/epigastriebrokk.

Henvisning og vurdering

Pasienter kan bli henvist av fastlegen til vurdering av planlagt operasjon.

Utredning

Før innleggelse skal de fleste pasienter inn til vurdering med tanke på operasjon. Ved innleggelse blir du mottatt av en sykepleier som orienterer om oppholdet. Kirurgen som skal operere deg informerer deg om operasjonen. Det blir tatt blodprøver, eventuelt hjerteregistrering og røntgen av hjerte og lunger.

 

Narkoselegen kommer dagen før operasjonen for å avklare hvilken type bedøvelse (anestesi) du skal ha.
Diakonhjemmet sykehus er et akuttsykehus. Det betyr at operasjonen din kan bli forsinket eller utsatt på grunn av akutte hendelser. I så fall setter vi deg opp til ny operasjon så fort som mulig.

Forberedelser

Les all tilsendt informasjon. Spesielt viktig er informasjonen som gjelder medikamenter og faste. Oppmøtested og tidspunkt står i tilsendt innkallingsbrev. 

 • Det er viktig at du slutter å røyke, helst to uker før operasjonen. Det reduserer risikoen for lungekomplikasjoner og gjør at operasjonsområdet gror best mulig.
 • Unngå alkohol de siste 24 timene før operasjonen.
 • Planlegg hjemmesituasjonen din. Sørg for at ting er lagt til rette hjemme til du kommer hjem. Trenger du hjelp av familie eller venner så avtal dette. Si ifra til sykepleier dersom du er bekymret for noe med hjemmesituasjonen din.
 • Opereres du dagkirurgisk, reiser du hjem operasjonsdagen. Husk å sørge for at du ikke er alene hjemme første natten etter operasjonen. Har du fått innkalling til innleggelse, overflyttes du til sengepost etter operasjonen. De fleste skrives da ut dagen etter operasjonen. 
 • Du må selv ordne med transport hjem dersom du ikke av helsemessige årsaker får dekket transport fra sykehuset. Hvis du får sterke smertestillende kan du ikke kjøre bil selv.

Dagen før operasjon

 • Du skal faste fra kl. 24.00 kvelden før operasjon. Da skal du ikke spise, drikke melkeprodukter, røyke, bruke snus, tyggegummi eller drops.
 • Du kan drikke små mengder vann, kaffe, te eller saft inntil to timer før oppmøte. 

Ta med til sykehuset

 • All informasjon du har fått tilsendt fra sykehuset
 • Oppdatert medisinliste.
 • Egne inhalasjoner, øyedråper og nødvendige medikamenter. Sykepleierne er ansvarlig for medisinene dine, det er derfor viktig at du informerer om hvilke medisiner du har med deg. 
 • Toalettsaker, sokker og tøfler eller annet lett fottøy samt behagelige klær som er lette å ta av og på. 
 • Lesestoff, da det kan bli noe ventetid på operasjonsdagen. 
 • Sykehuset tar ikke ansvar for private eiendeler. Ta derfor ikke med deg mer enn du trenger.

Operasjonsdagen – hjemme 

 • For å redusere risikoen for infeksjon ber vi deg dusje og ta på rent tøy som ikke strammer. Vask navlen din godt. 
 • Ikke ha på sminke, hudkrem, parfyme, neglelakk, smykker eller piercinger. Kunstige negler fjernes og lange negler klippes. 
 • Puss tennene godt og rengjør munnhulen før oppmøte for å redusere faren for infeksjon. 
 • Du skal ikke barbere deg i operasjonsområdet før du kommer. Dette gjøres på sykehuset.

Operasjonsdagen – på sykehuset

Møt opp på det tidspunktet du har fått beskjed om i eget innkallingsbrev. Oppmøtested: Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 12, hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen og du blir vist til riktig sted.

Helsepersonell hjelper deg så du blir klar til operasjonen:

 • Fjerner hår i operasjonsområdet.
 • Rengjør navlen din for å forebygge sårinfeksjon.
 • Sørger for at du får på deg sykehustøy, tar imot eiendelene dine og sørger for at de oppbevares et trygt sted.
 • Legger inn venekanyle. Den brukes til å gi medisiner intravenøst (rett i blodbanen)
 • Gir deg medikamenter som forebygger smerte og kvalme.
 • Sørger for at det tas blodprøver dersom det er nødvendig.

Behandling

De fleste ventralbrokk opereres med et nett som festes til bukveggen med stifter eller tråder som forsvinner av seg selv. Mindre brokk kan sys igjen uten at et nett settes inn. Man kan operere med kikkhullsteknikk (laparoskopi), eller med åpen teknikk. Dette avgjøres av kirurgen som skal operere deg.

Kikkhullsteknikk

Kirurgen lager små snitt i buken og bruker tynne rør hvor instrumenter og kamera føres inn for å gjennomføre operasjonen. Under operasjonen blir det blåst gass slik at kirurgen bedre skal få oversikt over organene dine og enklere kunne operere brokket.

Narkose/bedøvelse

Inngrepet gjøres i narkose, det vil si at du sover og ikke kjenner smerte. Det er også vanlig å få lokalbedøvelse i tillegg. Operasjonstiden varierer. Noen får et epiduralkateter (tynt plastrør) inn i ryggen som gir deg kontinuerlig smertestillende etter operasjonen. Dette gjelder hovedsakelig store brokk som opereres ved åpen kirurgi. Du vil få beskjed hvis dette gjelder deg.


 

 

Oppfølging

Det vil variere hvor lang tid operasjonen tar. Du vil være på en overvåkningsavdeling noen timer etter operasjonen. Etter dette blir du overført videre til sengepost, hvis du ikke opereres dagkirurgisk og reiser hjem samme dag.

Smertebehandling

Smerter etter operasjon er vanlig. Grad av smerte varierer med brokkets størrelse og operasjonsteknikk. Som regel avtar smertene etter en til to dager. Det kan være vanlig å få smerter i skuldre eller nakke, dette skyldes gassen som har blitt satt inn i buken under operasjonen. Denne gassen vil kroppen kvitte seg med selv, og det beste du kan gjøre er å være i aktivitet. Smertelindring er viktig og det hjelper deg til å puste lettere, bevege deg mer, sove bedre, spise og drikke som normalt og komme deg raskere. Det anbefales å ta smertestillende til faste tider. 

Vi bruker en skala for å kartlegge smerter. Du får spørsmål om hvor vondt du har på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerter og 10 er verst tenkelige smerter. Målet er at smertene dine er mindre eller lik 3 på skalaen.

Smerteskala. 0: ingen smerte. 3: milde smerte. 5: moderat smerte. 7: sterk smerte. 10: verst tenkelig smerte.


Hvis du har behov for smertestillende medikamenter ved hjemreise vil du få resept på dette. Det er en risiko for at du kan bli forstoppet når du bruker sterke smertestillende. Det kan forebygges ved å drikke rikelig med væske, være i aktivitet og eventuelt ta reseptfrie avføringsmidler som laktulose eller movicol.  

Feber og kvalme

Det er vanlig å ha lett forhøyet temperatur de første dagene etter operasjonen. Dette er kroppens reaksjon på et kirurgisk inngrep. Noen pasienter opplever kvalme etter operasjonen. Du får medikamenter som hjelper mot dette.

Mat og drikke

Du kan spise som vanlig allerede få timer etter operasjonen. Er det spesielle hensyn vi må ta i forhold til din diett, så gi oss beskjed når du kommer.

Aktivitet

Det er viktig at du raskt kommer tilbake til normalt aktivitetsnivå for å forebygge komplikasjoner.  Det anbefales at du allerede operasjonsdøgnet kommer i aktivitet. Du skal ikke være forsiktig med tunge løft. Noen pasienter får strengere restriksjoner. 

Sykmelding og kontroll

Hvor lang sykmelding du behøver varierer fra noen få dager til tre uker, fordi det avhenger av brokkets størrelse, kirurgisk teknikk, risiko for tilbakefall av brokk og hva du arbeider med. Du får sykmeldingen på sykehuset. Ved behov for forlengelse av sykmeldingen, ta kontakt med din fastlege. Noen følges opp med kontrolltime poliklinisk.

Vær oppmerksom

De mest vanlige komplikasjonene etter operasjon av ventralbrokk er sårinfeksjon, blødning (hematom) eller væskeansamling (serom) under huden. Det forekommer svært sjeldent alvorlige komplikasjoner som blodpropp eller skade på tarm.


Kontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Klinikk for anestesi og kirurgi

Kontakt Klinikk for anestesi og kirurgi
Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic