Pasientforløp og vurdering

Pasientforløp

 • Poliklinisk vurdering
 • Forberedelser hjemme i forkant av operasjon
 • Innleggelse
  • Operasjon dag 1
  • Opphold sykehus 3 dager inkludert operasjon
 • Kontroller
  • fjerning sting og ny gips etter 3 uker
  • fjerning av gips etter 6 uker, overgang til ortosestøvel
  • kontroll med røntgen og avvikling av ortosestøvel etter 3 måneder
 • Opptrening/øvelser starter etter operasjon på sykehus og pågår til normalisert tilstand 6-12 mnd.

Vurdering

Ved sykehusets poliklinikk vil pasienten bli vurdert av en ortoped. Etter at symptomgivende slitasje i ankelleddet er konstatert vil man ut ifra en helhetsvurdering og i samråd med pasient finne ut om pasienten er kandidat for operasjon, og hvilket inngrep som egner seg best for pasienten.

I mange tilfeller vil man først forsøke konservativ behandling. Dette innebærer avlastning av ankelleddet med spesialsko med ankelstøtte, justering av aktivitet og smertestillende medisiner. Vektreduksjon kan være aktuelt for noen, 5 kg vektreduksjon kan reduserer artrosesmertene med opptil 50 prosent.

Dersom pasienten er kandidat for kirurgi, vil det ofte være snakk om ankelprotese eller artrodese. Ved ankelartrodesekirurgi åpner man inn til ankelleddet via et 20 cm snitt foran på leggen. Når man kommer inn til ankelen fjernes ødelagt brusk og man skrur leggbeinet (tibia) sammen med ankelbeinet (talus). Mange bekymrer seg for at ankelleddet skal bli helt stivt, men mange med langtkommet slitasje i ankelleddet har i utgangspunktet svært lite bevegelighet over selve leddet. Det at naboleddene i foten fortsatt vil være bevegelige gjør at de fleste kan bruke normale sko, eventuelt med noe såletilpassing.

Sist oppdatert 10.11.2023