Pasientforløp og vurdering

Pasientforløp

 • Poliklinisk vurdering
 • Forberedelser hjemme i forkant av operasjon
 • Innleggelse
  • Operasjon dag 1
  • Opphold sykehus 3 dager inkludert operasjon
 • Kontroller
  • fjerning sting og gips etter 3 uker, starte med ortosestøvel
  • avvikle ortosestøvel etter 6 uker
  • kontroll med røntgen etter 3 måneder
 • Opptrening/øvelser starter etter operasjon på sykehus og pågår til normalisert tilstand 6-12 mnd.

Vurdering

Ved sykehusets poliklinikk vil pasienten bli vurdert av en ortoped. Etter at symptomgivende slitasje i ankelleddet er konstatert vil man ut ifra en helhetsvurdering og i samråd med pasient finne ut om pasienten er kandidat for operasjon, og hvilket inngrep som egner seg best for pasienten.

I mange tilfeller vil man først forsøke konservativ behandling. Dette innebærer avlastning av ankelleddet med spesialsko med ankelstøtte, justering av aktivitet og smertestillende medisiner. Vektreduksjon kan være aktuelt for noen, 5 kg vektreduksjon kan reduserer artrosesmertene med opptil 50 prosent.

Dersom pasienten er kandidat for kirurgi, vil det ofte være snakk om ankelprotese eller artrodese. Ved ankelprotesekirurgi åpner man inn til ankelleddet via et 20 cm snitt foran på leggen. Når man kommer inn til ankelen fjernes ødelagt brusk og man erstatter leddet med en bevegelig leddprotese av metall og plast, som skal gro inn i beinet. 

Sist oppdatert 10.11.2023