SAMhandling for Bedre Artrosebehandling (SAMBA)

Prosjektleder

Nina Østerås

Om prosjektet

SAMBA studien hadde til hensikt å undersøke om innføring av en ny, evidensbasert behandlingsmodell i kommunehelsetjenesten for personer med hofte- og kneartrose førte til:

- bedre kvalitet på behandlingen, dvs om behandlingen ble mer i tråd med behandlingsanbefalinger

- at fastlegene henviste flere pasienter til fysioterapeut

- at fysioterapeutene sendte flere epikriser til henvisende lege

- bedre helseutfall for pasientene

- reduksjon av andel «unødvendige» henvisninger til ortoped der førstelinjebehandlingen ikke er prøvd først

- reduksjon av henvisninger til MR for vurdering av artrose

- høyere pasienttilfredshet med behandlingen

- endringer i helserelatert livvstil som f.eks å være fysisk aktiv i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet og å ha en sunn kroppsvekt

Modellen ble implementert i seks kommuner på Øvre Romerike.

En oppsummering av internasjonale behandlingsanbefalinger og SAMBA modellen ble presentert for fastleger og fysioterapeuter på et felles faglig møte.

En ortoped var også med på møtet og diskuterte når det er hensiktsmessig å henvise til vurdering hos ortoped.

Fysioterapeutene deltok i tillegg på et heldagskurs i regi av «Aktiv med artrose (AktivA)» der behandlingsanbefalingene ble utdypet og de fikk utdelt et ferdig materiale til å kunne holde gruppebaserte artrosekurs og veiledet trening for pasientene med hofte- og kneartrose.

SAMBA modellen innebar at fastlegen ga pasienter med hofte- og kneartrose informasjon om behandlingsalternativer ved artrose, foreskrev ved behov resepter på smertestillende eller betennelsesdempende medikamenter og henviste til en fysioterapeut. 

Fysioterapeutene arrangerte gruppebasert artrosekurs etterfulgt av en veiledet treningsoppfølging på 8-12 uker. Etter endt treningsperiode diskuterte pasienten og fastlegen effekten av behandlingen. Sammen vurderte de om pasienten kunne fortsette treningen på egenhånd, trengte en ny henvisning til fysioterapi eller om artrosesykdommen var forverret og det var hensiktsmessig å henvise til ortoped for vurdering av operasjon.

Samarbeid

SAMBA studien var et samarbeid mellom seks kommuner på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker), Ortopedisk Klinikk ved Akershus Universitetssykehus og forskningsmiljøene på Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus og Institutt for Allmennmedisin på Universitetet i Oslo.

Studien var finansiert av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst
Behandlingsmodellen ga bedre kvalitet på artrosebehandlingen

 

Omtale/publikasjoner

 

Norsk Revmatikerforbunds nettsider 12. mars 2016

Prosjektomtale i Raumnes 19.mai 2015 - Det kommer lenke til pdf

Omtale i Dagbladet 23. februar 2016

Omtale i Romerike Blad 13.juni 2016

Omtale i Revmarapporten Norsk Revmatikerforbunds medlemsblad, R1 2017 (s.28-29)

Omtale i Raumnes, 28.12.2019

Fagkronikk i Fysioterapeuten nr.3 2017

Forside + Omtale i VG 11. oktober 2017

Blogginnlegg på Revmabloggen 19. desember 2018

Omtale i Dagbladet 25. oktober 2019:

Blogginnlegg på Revmabloggen 12. november 2019

Beste behandling for hofte- og kneartrose/ Diakonhjemmet sykehus 2019

Forskningspris 2019/ Diakonhjemmet sykehus

Beste behandling ved hofte- og kneartrose / Diakonhjemmet sykehus 2021

Omtale Den Norske Legeforenings nettsider 29.juli 2020

Omtale i Dagens Medisin 31.juli 2020

Forside + omtale i VG 3. november 2023

Informasjonshefte til prosjektdeltakerne (Det kommer lenke til pdf)

Kort resultatoppsummering av langtidsoppfølging og helseøkonomiske analyser (Det kommer lenke til pdf)

Vitenskapelige artikler:

Protokoll for SAMBA studien: 

Moseng T, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Oct;25(10):1563-1576.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28648741/

Moseng T, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2019 Aug;27(8):1138-1147

Østerås N, et al. PLoS Med. 2019 Oct 15;16(10):e1002949

Moseng T, et al. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Apr 13;21(1):236.

Østerås N, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2024 Jan;32(1):108-119.

 

Sist oppdatert 18.01.2024