Oppdaterte anbefalinger for sykepleiere

EULAR har oppdatert anbefalingene for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 21.12.2023

​Anbefalingene ble første gang publisert i 2012. De var utarbeidet av en europeisk ekspertgruppe som bestod av sykepleiere, andre helseprofesjoner og pasienter, og var basert på en systematisk litteraturgjennomgang, diskusjoner og konsensus i ekspertgruppen. I løpet av de senere årene har sykepleierrollen vært i rask utvikling, og sykepleierne har fått utvidete oppgaver. Parallelt med dette er det publisert mange nye studier på sykepleierens funksjon i revmatologi. Anbefalingene er derfor oppdatert på bakgrunn av ny forskningsbasert kunnskap.

I de nye anbefalingene er det definert tre overordnede prinsipper:

  • Revmatologiske sykepleiere er del av et tverrfaglig team
  • Revmatologiske sykepleiere utøver kunnskapsbasert sykepleie
  • Revmatologisk sykepleie er basert på samvalg med pasienten

Bare en av de tidligere anbefalingene er uendret, ti anbefalinger er redusert til åtte, og anbefalingene baserer seg nå på et sterkere kunnskapsgrunnlag. Anbefalingene omfatter tilgang til revmatologiske sykepleiere gjennom sykdomsforløpet, monitorering av sykdomsaktivitet, symptomkontroll, oppfølging av psykososiale behov og pasientundervisning, alt basert på kartlegging av pasientens behov. Anbefalingene inkluderer også utdanning som skal sikre at sykepleierne har nødvendig kompetanse til å ivareta disse funksjonene.

Les artikkelen om de oppdaterte anbefalingene (bmj.com)

Se også anbefalingene i klinisk verktøykasse