EULAR anbefalinger for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer, oppdatert 2019

EULAR anbefaling

Sykepleiere, revmatologer og personer med inflammatorisk revmatisk sykdom

Sykepleiere

Anbefalingene ble første gang publisert i 2012. De er nå oppdatert på bakgrunn av ny forskningsbasert kunnskap. Anbefalingene omfatter tilgang til revmatologiske sykepleiere gjennom sykdomsforløpet, monitorering av sykdomsaktivitet, symptomkontroll, oppfølging av psykososiale behov og pasientundervisning, alt basert på kartlegging av pasientens behov. Anbefalingene inkluderer også utdanning som skal sikre at sykepleierne har nødvendig kompetanse til å ivareta disse funksjonene.

En arbeidsgruppe innen EULAR bestående av sykepleiere, andre helseprofesjoner og pasienter. Publikasjon: Bech B et al Ann Rheum Dis; 2019 [Epub ahead of print doi:10.1136/annrheumdis-2019-215458]

Sist oppdatert 08.12.2022