Lanserer artrosekurs på nett

Mer enn 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen som er anbefalt for å leve best mulig med sykdommen. Nå lanserer NKRR et videobasert artrosekurs for allmennleger og annet helsepersonell.

Publisert 06.06.2019
Sist oppdatert 29.12.2023

Artrose er den vanligste leddsykdommen blant den voksne befolkningen i Norge, og omtrent halvparten av befolkningen vil få artrose i løpet av livet. Sykdommen gir smertefulle, stive og hovne ledd og er den vanligste årsaken til nedsatt funksjonsevne blant voksne.

– Forekomsten av artrose i befolkningen øker. For å håndtere denne store og økende pasientgruppen, må helsepersonell gi god, effektiv og kunnskapsbasert behandling og sette pasientene i stand til å ta vare på egen helse, sier Nina Østerås, forsker ved NKRR og prosjektleder for artrosekurset.

Gå til artrosekurset

Skal øke kunnskapen om behandlingsanbefalingene

Til tross for at det finnes internasjonale retningslinjer for behandling av personer med artrose, viser forskning at disse i liten grad følges. To systematiske oversiktsartikler (Basedow 2015 og Hagen 2016) viser at det er et gap mellom hva artrosepasienter bør få av informasjon og behandling, og hva de faktisk mottar.

– Vi ønsker å tette dette hullet ved å tilby allmennleger og annet helsepersonell et enkelt artrosekurs som gir en rask oppsummering av gjeldende behandlingsanbefalinger. Målet er å hjelpe helsepersonell med å holde seg oppdatert på behandlingsanbefalinger for artrose i en travel klinisk hverdag, sier Østerås.

Undervisningsopplegg

Artrosekurset består av fem filmer på omtrent fire minutter hver. Videofilmene gir en rask oppdatering på det viktigste allmennleger og annet helsepersonell trenger å vite om gjeldende behandlingsanbefalinger ved artrose. Anbefalingene presenteres av fem personer med forskjellig faglig bakgrunn og kompetanse fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forskning.

Filmene kan sees samlet eller enkeltvis.

I tillegg har NKRR i samarbeid med en fastlege utarbeidet skriftlige oppsummeringer av hver enkelt film samt forslag til diskusjonstemaer knyttet til behandling av artrose.

– På denne måten kan artrosekurset utgjøre et opplegg som kan brukes i kollegagrupper og i undervisningssammenheng, forklarer Østerås.