Artikkelanbefaling: Mindfulness og søvn

Trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan gi bedre søvn hos personer med fibromyalgi.

Publisert 21.10.2019
Sist oppdatert 21.12.2023

​Søvn er et undervurdert problem for personer med fibromyalgi og utbredte muskelskjelettsmerter. Det kan arte seg som dårlig søvnkvalitet, vansker med innsovning, hyppig oppvåkning og følgelig føre til trøtthet og søvnighet på dagtid. Få studier har sett på hva som kan bidra til å bedre søvn. Det er imidlertid et økende antall studier som viser at trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness), kan ha en positiv effekt.

Forskere ved NKRR har nylig publisert en systematisk oversikt og metaanalyse av mindfulness- og akseptasjonsbaserte intervensjoner for personer med fibromyalgi (Haugmark et al. PLOS ONE September 3 2019).

Les mer om mindfullness og søvn

 For at studiene i en systematisk oversikt skal være sammenlignbare, er det strenge inklusjonskriterier. Artikler som ikke fyller disse blir utelatt, men kan likevel ha interessante forskningsfunn. Vi presenterer her en av studiene som ikke ble tatt med. Studien er den første som spesifikt ser på effekt på søvn. Den viser at trening i oppmerksomt nærvær kan bedre søvn hos personer med fibromyalgi.

Studien er publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology og er også omtalt som en nyhet i tidsskriftet Rheumatology

Forskere fra Storbritannia, Chile og Spania gjennomførte en studie der personer med fibromyalgi ble tilfeldig fordelt til en gruppe som gjennomførte et 7-ukers kurs med trening i oppmerksomt nærvær eller en venteliste-kontrollgruppe. Treningen bestod av ulike nærværsøvelser basert på mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR), akseptasjons- og forpliktelsesterapi (ACT), samtale og refleksjon i gruppe. Gjennom kurset trente deltakerne å møte tanker, bekymringer og grublerier på en mer vennlig og aksepterende måte. Deltakerne i gruppen viste en signifikant forbedring i søvnkvalitet, lettere innsovning, mindre nattlig oppvåkning og søvnighet på dagtid sammenlignet med kontrollgruppen. Effektene vedvarte 3 måneder etter at kurset var avsluttet.

Les artikkelen