Ressursbank for lærings- og mestringstilbud i revmatologi

Ressursbanken er en liste med informasjon og lenker til sikre informasjonskilder som er relevant for lærings- og mestringstilbud innen revmatologi. Ressursbanken er relevant for både helsepersonell, brukerrepresentanter og pasienter. 

Ressursbanken er et resultat av flere delphi-prosesser og gruppearbeider i nettverksgruppen for læring og mestring i revmatologi samt prosjektet «pasient- og pårørendeopplæring innen revmatologi» (POPOPP-revma). Under POPOPP-revma ble det i 2014-2016 gjennomført en delphiprosess der man kom frem til 7 aspekter som lærings- og mestringskurs kan påvirke. På nettverkssamlingen i 2018 ble det gjennom et gruppearbeid fremarbeidet temaer lærings- og mestringskurs bør inneholde for å påvirke de 7 aspektene. Det er disse temaene ressursbanken er utarbeidet fra. Temaene er modifiserte for å få en mest mulig oversiktlig fremstilling av ressursbanken. ​​


"Du og diagnosen", hva kan du gjøre selv for å leve et godt liv med diagnosen (NRF)

Videoklipp om røyking

Videoklipp om trening og revmatisk sykdom

Fagprosedyre fysioterapi ved SpA

Aktiv på dagstid. Treningstilbud for pasienter mellom 18-67 år, helt eller delvis utenfor arbeidslivet, eller mottaker av en for for stønad. - Tilbudet varierer fra kommune til kommune. Søk derfor på "aktiv på dagstid [navn på aktuell kommune]". 

Aktiv med artrose: AktivA

Kosthold

Helsedirektoratets kostholdsråd

Personal Activity Inteligence

Fysisk aktivitet ved spondyloartritt

Kondisjonskalkulator

 

Sist oppdatert 20.07.2023