Europeiske anbefalinger for pasientundervisning til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

EULAR-anbefaling

Pasienter med inflammatorisk revmatisk leddsykdom

Helsepersonell og erfarne brukere

Anbefalingene benyttes av alle som er som er involvert i pasientinformasjon/-undervisning, lærings- og mestringstiltak for pasienter med inflammatoriske sykdommer.

En arbeidsgruppe innen EULAR som bestod av tverrfaglig helsepersonell og pasienter fra ti europeiske land.

Anbefalingene er oversatt til norsk i 2017 i et samarbeid mellom et fagpanel og et brukerpanel.

Zangi HA, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis, Ann Rheum Dis 2015; 74: 954-962. Du kan lese abstrakt her.

Her kan du lese en pasientvennlig versjon av anbefalingene.

Sist oppdatert 06.04.2021