Re-Opp (Pasientopplevelser i revmatologisk rehabilitering)

Re-Opp (Pasientopplevelser i revmatologisk rehabilitering)
Type instrument:   Selvrapporterende evaluerende spørreskjema.  
Målgruppe: Pasienter med revmatiske sykdommer som har gjennomført et rehabiliteringsopphold.
ICF-nivå : Deltakelse, kontekstuelle faktorer.  
Anvendes av: Pasienter/helsepersonell.  
Kort beskrivelse : Spørreskjemaet kartlegger pasientopplevelser for pasienter som deltar på et revmatologisk rehabiliteringsopphold. Skjemaet består av 18 spørsmål og kartlegger fire områder herunder omsorg og organisering, informasjon og kommunikasjon, tilgang på lege og sosialt miljø.  
Anskaffelse:

Du finner disse dokumentene til høyre på denne siden:

Utviklet av: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR  
Oversatt til norsk: Originalspråket er norsk. Oversatt til engelsk av Ida Løchring, Margreth Grotle og Andrew M. Garratt.  
Testet for metodiske egenskaper:

Testet for reliabilitet og validitet.

Omtalt i denne artikkelen; Grotle M, Garratt A, Løchting I, Kjeken I, Klokkerud M, Uhlig T, Hagen KB.Development of the rehabilitation patient experiences questionnaire: data quality, reliability and validity in patients with rheumatic diseases. J Rehabil Med. 2009. Du kan lese abstract her .  

Revmatologiske referanser: Løchting I, Garratt AM, Kjeken I, Klokkerud M, Hagen KB, Grotle M. Patient experiences of rehabilitation in rheumatology: association with process and outcome. Scand J Rheumatol. 2009. Du kan lese abstract her.
Tilleggsinformasjon:

Re- Opp er en revidert versjon av Pas-Opp (Pettersen KI, Veenstra M, Guldvog B, et al. The Patient Experiences Questionnaire: development, validity and reliability. Int J Qual Health Care 2004;16:453-63.),(Garratt AM, Andresen Ø, Krogstad U, et al. Pasienterfaringsinstrumentet PasOpp i somatiske poliklinikker. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 2005;(125):421-4).

Re-Opp ble utviklet i forbindelse med SPOR prosjektet der 9 rehabiliteringsinstitusjoner og 4 revmatologiske avdelinger deltok. Re-Opp er undersøkt med hensyn til construct/begrepsvaliditet, men har ikke blitt testet for reliabilitet eller andre valideringsformer.  

 

Sist oppdatert 06.04.2021