Quick-DASH

Type instrument

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.

Målgruppe

Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose. Målgruppen for DASH er personer med redusert fysisk funksjon og/eller smerter i overekstremitetene.

ICF-nivå

Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse.

Anvendes av

Alle faggrupper.

Kort beskrivelse

Quick-DASH er en kortversjon av spørreskjemaet som brukes til DASH

Det består av 11 spørsmål for å måle fysisk funksjon og symptomer hos personer med smerter/ funksjonproblemer i overekstremiteten(e). Spørsmålene gjelder siste uke.

Les beregning og tolkning

Anskaffelse

Spørreskjemaet kan lastes ned her: QuickDASH_Norwegian_2016 (PDF)

Utviklet av

Hudak P et al. 1996. 
Hudak P et al. Development of an Upper Extremity Outcome Measure: The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand). American Journal of Industrial Medicine 1996; 29:602-608. Les abstrakt

Oversatt til norsk

Professor Vilhjalmur Finsen.
Ref: Finsen V. Tidsskr Nor Laegeforen 2008;1070.

Referanser

På nettsidene til DASH er det en oversikt over sentrale referanser

Tilleggsinformasjon

Både Quick-DASH og DASH kan brukes i klinikk og forskning. Fordi DASH er mest omfattende kan dette være det beste valget for en kliniker som ønsker å overvåke smerter og funksjon hos den individuelle pasienten.

Nyttig informasjon om DASH og Quick-DASH

Sist oppdatert 21.12.2023