DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)

​Type instrument
Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.

Målgruppe
Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose. Målgruppen for DASH er personer med redusert fysisk funksjon og/eller smerter i overekstremitetene.

ICF-nivå
Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse.

Anvendes av
Alle faggrupper.

Kort beskrivelse
DASH består av 30 spørsmål for å måle fysisk funksjon og symptomer hos personer med smerter/ funksjonsproblemer i overekstremiteten(e). Spørsmålene gjelder siste uke.

Beregning og tolkning (PDF) står beskrevet i selve testskjemaet.​

Anskaffelse
Du finner DASH spørreskjema som vedlegg her: DASH_Norwegian (PDF)

​Utviklet av
Hudak P et al. 1996. 
Hudak P et al. Development of an Upper Extremity Outcome Measure: The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand). American Journal of Industrial Medicine 1996; 29:602-608. Les abstrakt

Oversatt til norsk
Professor Vilhjalmur Finsen.
Ref: Finsen V. Tidsskr Nor Laegeforen 2008;1070.

Referanser
På nettsidene til DASH er det en oversikt over sentrale referanser

Tilleggsinformasjon
Både Quick-DASH og DASH kan brukes i klinikk og forskning. Fordi DASH er mest omfattende kan dette være det beste valget for en kliniker som ønsker å overvåke smerter og funksjon hos den individuelle pasienten.

Nyttig informasjon om DASH og Quick-DASH​​

Sist oppdatert 22.12.2023