MHAQ (Modified Health Assessment Questionnaire)

MHAQ (Modified Health Assessment Questionnaire)
Type instrument:   Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten uten hjelp fra andre
   
Målgruppe: Sykdomsspesifikt for RA, men benyttes også ved noen andre revmatiske diagnoser.
ICF-nivå : Aktivitet   
Anvendes av: Benyttes av flere yrkesgrupper.    
Kort beskrivelse :

Måler fysisk funksjon.

MHAQ er en modifikasjon av HAQ som reduserer antall spørsmål fra 20 til 8. Scorer på en skala fra 0-3 (0 = ingen problemer, 3 = umulig å gjennomføre).

Obs: I den opprinnelige publikasjonen til Pincus er skalaen 1-4 men refereres i dag bare 0-3 (subtraher bare 1 for alle verdier)

Det finnes ingen brukermanual for MHAQ. Framgangsmåten ved utregning av score er meget enkelt og beskrevet i originalartikkel: Gjennomsnittet av alle 8 items, men minst 6 items må være utfylt, ellers missing MHAQ score.

Anskaffelse: Du finner testen her: MHAQ skjema.pdf   
Utviklet av: Pincus T. (1983).  
Oversatt til norsk: LM Smestad / TK Kvien  
Revmatologiske referanser: Pincus T, Summey JA, Soraci SA Jr, Wallston KA, Hummon NP . 1983. Assessment of patient satisfaction in activities of daily living using a modified Stanford Health Assessment Questionnaire. Arthritis Rheum 1983 Nov;26(11):1346-53. Du kan lese abstractet  her.  
Tilleggsinformasjon:

Forskjellen mellom HAQ og MHQA:

HAQ er mest anvendt, mens MHAQ er raskere å fylle ut (8 spørsmål mot 20 spørsmål), lettere å beregne (ingen oppgradering for hjelpemidler eller hjelp).

Testen egner seg godt i epidemiologiske studier, mens HAQ er noe bedre enn MHAQ til å fange opp dårlig funksjon.

Kontaktperson for MHAQ: Till Uhlig.

 

Sist oppdatert 06.04.2021