Maksimal gangtest - tredemølletest (modifisert Balkeprotokoll)

Maksimal gangtest - tredemølletest (modifisert Balkeprotokoll)
Type instrument:   Fysisk test på tredemølle  
Målgruppe: Testen er generisk, kan brukes av alle.     
ICF-nivå : Aktivitet  
Anvendes av: Helsepersonell  
Beskrivelse :

En maksimal gangtest på tredemølle etter modifisert Balke-protokoll brukes for å estimere maksimalt oksygenopptak (Vo2maks), et mål på hvor god form testpersonen er i.

Hvem passer testen for?
De fleste kan gjennomføre denne testen fordi ganghastigheten kan tilpasses individuelt. Testpersonen må kunne gå på tredemølle i cirka et kvarter.

Kontraindikasjoner for testing    

 • Personer med etablert hjerte-karsykdom
 • Blodtrykk: overtrykk >200, undertrykk >115
 • Påviste EKG-forandringer
 • Symptomer på hjertesykdom under utøvelse av fysisk aktivitet
 • Gravide

  Utstyr
 • Tredemølle
 • Stoppeklokke
 • Borg RPE skala

  Testen er innstilt på en konstant hastighet mens gradienten økes. Pasienten går på tredemølle til utmattelse (18 på Borg RPE skala) med konstant ganghastighet. Oppvarming og tilvenning til tredemølle i 5 minutter ved 2.5% helling.

  Oppvarming og tilvenning til tredemølle
 • Gå i 5 minutter, 2,5 % helning
 • Forklare testen for pasienten
 • Gjennomgang av Borg anstrengelsesskala
 • Vurdering av starthastighet
  • 4,3 km/t dårlig trent kvinne
  • 4,8 km normal kvinne/dårlig trent mann
  • 5,3 godt trent kvinne/normal mann
  • 5,6 godt trent mann

   Gjennomføringen av testen
 • Hev helningen til 4,5 %
 • Etter ca 40 sek angi Borg
 • Etter ca 55 sek registere puls
 • Etter 1 minutt øk helningen med 1,5 %

  Avslutning av testen
 • Pasienten oppmuntres til å gå så lenge som mulig (makstest)
 • Bør oppmuntres til å gå ut siste minuttet som er påbegynt
 • Angir Borg >18
Anskaffelse:

NKRR har laget en FILM  som viser hvordan testen utføres.  

Til høyre på denne siden finner du disse vedleggene:

Utviklet av: Balke B, Ware RW. An experimental study of "physical fitness" of Air Force personel.  U.S.Armed Forces Medical Journal  1959;10:675-88. Les abstractet her.
Referanser:  
Tilleggsinformasjon Dersom man skal bruke testen til å teste før og etter et treningsprogram bør pasientene starte på samme hastighet​

Sist oppdatert 13.07.2023