Kvalitetsindikatorer for rehabilitering

 
Kvalitet i rehabilitering for personer med muskelskjelettsykdommer, skader og plager
Type instrument/ bakgrunn:    To spørreskjema: ett til leder for enhet og ett til pasient
Målgruppe:

Kvalitetsindikator(KI)-settet er utviklet og testet ut primært til bruk i rehabilitering ved muskelskjelettsykdommer, skader og plager. Settet prøves nå ut som generisk KI-sett i rehabilitering.

 

Anvendes av:

Rehabiliteringsenheter i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, inkludert rehabiliteringsinstitusjoner

 

Kort beskrivelse:

Kvalitetsindikatoroppnåelse måles ved to spørreskjema; et til enhetsleder eller annen overordnet person som kjenner innholdet i rehabiliteringen og et til pasienter som har deltatt i rehabiliteringen. Pasientenes spørreskjema inkluderer også spørsmål om overgangen og samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

 

Anskaffelse:

Spørreskjema kan lastes ned her. Det er gratis å benytte skjemaene, men vi ber alle som tar skjemaene i bruk om å registrere dette hos NKRR. Last ned registreringsskjema (PDF)

Spørreskjema til brukere/pasienter (PDF)

Spørreskjema til rehabiliteringsenheten (PDF)

Utviklet av:

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus  

 

Oversatt til norsk:

Originaler er på norsk, men skjemaene er også tilgjengelige i engelsk versjon.  Disse er imidlertid ikke kvalitetssikret i forhold til begrepsbruk og måleegenskaper.

 

​Test for metodiske egenskaper:

​Johansen, I et al (2019): A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing, du kan lese artikkelen her:

A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing – PubMed (nih.gov)

Sand-Svartrud, A-L et al (2021): A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre-post evaluation, du kan lese artikkelen her:

A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre-post evaluation – PubMed (nih.gov)

Revmatologiske referanser:

Johansen, I et al (2019): A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing, du kan lese artikkelen her: A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing – PubMed (nih.gov)

Sand-Svartrud, A-L et al (2021): A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre-post evaluation, du kan lese artikkelen her: A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre-post evaluation – PubMed (nih.gov)

Sand-Svartrud, A-L et al (2022):Associations between quality of health care and clinical outcomes in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a rehabilitation cohort study, du kan lese artikkelen her: Associations between quality of health care and clinical outcomes in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a rehabilitation cohort study – PubMed (nih.gov)

Tilleggsinformasjon: KI-settet testes nå ut i en generisk populasjon i rehabiliteringsstudien RehabNytte. Les om prosjektet  
 
Sist oppdatert 21.12.2023