IPAQ short (International Physical Activity Questionnaire)

IPAQ short (International Physical Activity Questionnaire)
Type instrument:   Spørreskjema om fysisk aktivitet  
Målgruppe: Generisk (Diagnoseuavhengig)  
ICF-nivå : Kroppsnivå / aktivitet  
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse :

IPAQ finnes i en kort og en lang versjon. På disse nettsidene omtales kortversjonen.

Hensikten med spørreskjemaet er å kartlegge helsefremmende fysisk aktivitet. Spørsmålene etterspør antall dager og timer med meget anstrengende aktivitet, middels anstrengende aktivitet, gange og stillesitting siste uke.

Basert på IPAQ-skåren kan man beregne energiforbruket uttrykt som MET (metabolic eqvivalent). Anbefalingen fra American College of Sport Medicine (ACSM) er minimum 5 dager per uke med moderat intensitet eller minimum 3 dager per uke med høy intensitet (eller en kombinasjon av disse). Dette tilsvarer 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet (= 600 MET). 

Spørreskjemaet egner seg for måling av fysisk aktivitet på gruppenivå, men ikke som klinisk verktøy på individnivå.

Anskaffelse:

Se vedlegg:

Utviklet av: Craig et al. 2003, du kan lese abstrakt her.
Oversatt til norsk: Helsedirektoratet
Testet for metodiske egenskaper: Spørreskjemaet er testet for validitet og reliabilitet i norsk populasjon, du kan lese abstrakt her.
Revmatologiske referanser: Testet for kriterievaliditet ved RA, du kan lese abstrakt her. ​​​

 

Sist oppdatert 14.03.2023