GHQ-12 (General Health Questionnaire 12)

GHQ-12 (General Health Questionnaire 12)
Type instrument:   Spørreskjema som personen fyller ut selv.
Målgruppe:

Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose.

GHQ-12 brukes bl.a. for å kartlegge grad av negativt subjektivt stress («distress») hos personer med ulike somatiske sykdomstilstander og er også egnet til å fange opp endringer over tid.

ICF-nivå : Aktivitet og deltakelse
Anvendes av: Alle faggrupper
Kort beskrivelse :

GHQ-12 er en kortversjon av GHQ-20. Se GHQ-20 

Spørreskjemaet består av 12 spørsmål som skåres på en skala fra 0-3 der 0 representerer fravær av negativt stress og 3 representerer høy grad av negativ stressopplevelse.

Personen skal svare ut fra hvordan vedkommende har hatt de siste to ukene. Spørsmålene er både positivt og negativt formulert og besvares ulikt utfra hvilken retning spørsmålet har:

  • 0 = mer enn vanlig / ikke i det hele tatt
  • 1 = samme som vanlig / ikke mer enn vanlig
  • 2 = mindre enn vanlig / heller mer enn vanlig
  • 3 = mye mindre enn vanlig / mye mer enn vanlig

    Det beregnes en sumskåre for alle spørsmålene (0 - 36) med en terskel for forhøyet emosjonelt stressnivå på mellom 11 og 12.

    GHQ kan også skåres som 0-0-1-1, der ≥ 1 på 3 eller flere spørsmål indikerer forhøyet stressnivå (Malt U.F. 1989).  
Anskaffelse:

Last ned GHQ-12-spørreskjema (PDF) 

Utviklet av: David Goldberg 1988.
 Ref.: Goldberg, D. & Williams, P. (1988) A User's Guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson.  
Oversatt til norsk: Tom Andersen, Tromsø 1978 (GHQ-20)
Ref.: Malt, U.F., Mogstad, T-E., Refning, I.B (1989) Goldbergs General Health Questionnaire. Tidskr Nor Lægefor nr. 13: 1391-4. 
Testet for metodiske egenskaper: GHQ-20 er testet for validitet og reliabilitet i: Malt UF et al. 1989. The validity of the General Health Questionnaire in a sample of accidentally injured adults. Acta Psychiatr Scand Suppl;355:103-12.  
Revmatologiske referanser: Kristjansdottir OB, Fors EA, Eide E, et al. A smartphone-based intervention with diaries and therapist feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain. part 2: 11-month follow-up results of a randomized trial. J Med Internet Res 2013;15:e72. Les abstrakt 
Tilleggsinformasjon: Se informasjon om General Health Questionnaire

 

Sist oppdatert 21.12.2023