FSS – Fatigue Severity Scale

FSS – Fatigue Severity Scale
Type instrument:   Spørreskjema som pasienten fyller ut selv  
Målgruppe: Opprinnelig utviklet for personer som har systemisk lupus erytematosus (SLE) og multippel sklerose. Brukes mye ved SLE, men også ved andre revmatiske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasis artritt, artrose og ankyloserende spondylitt.
ICF-nivå : aktivitet / deltakelse  
Anvendes av: Helsepersonell  
Kort beskrivelse :

Benyttes i klinikk og forskning.

FSS består av 9 spørsmål om fysiske, sosiale og kognitive effekter av utmattelse. Pasienten svarer på sin opplevelse av utmattelse.

I noen versjoner av skjemaet er det angitt at man skal svare ut fra den siste uken (siste 7 dager), i andre versjoner er ikke tidsrom angitt. Hvert svar angis på en Likert skala 1-7, der 1=helt uenig og 7=helt enig. Man regner ut gjennomsnittsskåren (FSS-skår, minimum 1, maksimalt 7). Høy FSS-skår indikerer utmattelse som gir høyere grad av fysiske, sosiale og/eller kognitive effekter.

Anskaffelse:

Norsk versjon av FSS (Lerdal et al 2005) finner du her: FSS skjema, norsk versjon (PDF)

Versjon fra dem som utviklet skjemaet kan fås ved e-post til lkrupp@notes.cc.sunysb.edu (uten kostnader).  

Utviklet av: Lauren B. Krupp (neurologist, United States) et al., 1989: The Fatigue Severity Scale. Application to Patients With Multiple Sclerosis and Systemic Lupus Erythematosus. Archives of neurologi 46 (10).  
Oversatt til norsk: FSS er oversatt til norsk og testet for psykometriske egenskaper, se Lerdal A et al: Fatigue in the general population; A translation and test of the psychometric properties of the Norwegian version of the fatigue severity scale. Scandinavian Journal of Public Health, 2005, 33 (2). Les abstrakt
Testet for metodiske egenskaper: Instrumentment er testet for reliabilitet, validitet og følsomhet for endring over tid. Se referansene nedenfor. 

Elera‐Fitzcarrald et al 2020: Measures of Fatigue in Patients With Rheumatic Diseases: Critical Review. Les abstrakt 

Revmatologiske referanser:

Hewlett et al (2011): "Measures of fatigue: Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Multi-Dimensional Questionnaire (BRAF MDQ), Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Numerical Rating Scales (BRAF NRS) for severity, effect, and coping, Chalder Fatigue Questionnaire (CFQ), Checklist Individual Strength (CIS20R and CIS8R), Fatigue Severity Scale (FSS), Functional Assessment Chronic Illness Therapy (Fatigue) (FACIT-F), Multi-Dimensional Assessment of Fatigue (MAF), Multi-Dimensional Fatigue Inventory (MFI), Pediatric Quality Of Life (PedsQL) Multi-Dimensional Fatigue Scale, Profile of Fatigue (ProF), Short Form 36 Vitality Subscale (SF-36 VT), and Visual Analog Scales (VAS)". Les artikkelen 

Ad Hoc Committee on Systemic Lupus Erythematosus Response Criteria for Fatigue. Measurement of fatigue in systemic lupus erythematosus: a systematic review. Arthritis Rheum 2007;57. Les abstrakt

Mancuso CA, Rincon M, Sayles W, Paget SA. Psychosocial variables and fatigue: a longitudinal study comparing individuals with rheumatoid arthritis and healthy controls. J Rheumatol 2006;33. Les abstrakt

Chandran V, Behella S, Schentag C, Gladman DD. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue Scale is valid in patients with psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2007;66. Les abstrakt

Wanders AJ, Gorman JD, Davis JC, Landewe RB, van der Heijde DM. Responsiveness and discriminative capacity of the assessments in ankylosing spondylitis disease-controlling antirheumatic therapy core set and other outcome measures in a trial of etanercept in ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2004;51. Les abstrakt

Mattsson M, Moller B, Lundberg IE, Gard G, Bostrom C. Reliability and validity of the Fatigue Severity Scale in Swedish for patients with systemic lupus erythematosus. Scand J Rheumatol 2008;37. Les abstrakt

Pouchot J, Kherani RB, Brant R, Lacaille D, Lehman AJ, Ensworth S, et al. Determination of the minimal clinically important difference for seven fatigue measures in rheumatoid arthritis. J Clin Epidemiol 2008; 61. Les abstrakt  

Tilleggsinformasjon: En god artikkel for klinisk bruk av FSS er artikkelen til Bathen T: Fatigue Severity Scale (FSS) anvendt i ergoterapeutisk praksis ved Marfans syndrome. Ergoterapeuten 2014 (2). Les artikkelen: Bathen 2014 (PDF)  

 

Sist oppdatert 21.12.2023