FFbh (Hannover Functional Scale)

FFbh (Hannover Functional Scale)
Type instrument:   Spørreskjema   
Målgruppe: Opprinnelig et ryggspesifikt instrument, men som er testet ut og anbefalt også for andre pasientgrupper f.eks RA (Zouchling et al. 2007)
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse  
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse : Hannover Functional Scale (FFbH) består av 12 spørsmål om opplevd funksjon knyttet til ulike aktiviteter. Hvert spørsmål skåres på en skala fra 0-2. Skårene på hvert av de 12 spørsmålene summeres opp til en sumskår fra 0-24 hvor 0 er best funksjon.  
Anskaffelse: Se den norske versjonen: Hannover 0-2-versjon (PDF) 
Utviklet av: Kohlman og Raspe 1996                 
Oversatt til norsk: Oversatt etter gjeldende retningslinjer (Magnussen et al. 2010)   
Testet for metodiske egenskaper: Den norske versjonen er testet med tilfredstillende resultater for reliabilitet og validitet til bruk for personer med ryggplager (Magnussen et al 2010)
Revmatologiske referanser: FFbH inngår i Kjernesett for evaluering ved rehabilitering ved skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet (MUSS)
Tilleggsinformasjon: Det er vanlig å oppgi skåringen på FFbH i prosent. Høyere prosentvis skår angir bedre funksjon. Mellom 100% og 80 % regnes som normal funksjon, mellom 70 % og 80 % indikerer noe redusert funksjon og  < 50 % indikerer sterkt redusert fysisk funksjon .  

 

Sist oppdatert 21.12.2023