MUSS-Kjernesett (Kjernesett for evaluering av rehabilitering ved muskel - og skjelettsykdommer, skader og plager)

MUSS-Kjernesett
Bakgrunn:   NKRR har ledet en konsensusprosess i en stor ekspertgruppe som sammen har stemt frem et kjernesett av utfallsmål til bruk ved evaluering av rehabiliteringsprogram/prosesser og intervensjoner.
Anvendes av: Helsepersonell.  
Kort beskrivelse : Kjernesettet vurderer 10 viktige områder av helse som er antatt å påvirkes gjennom rehabilitering. Instrumentene som inngår i kjernesettet er anerkjente, kvalitetssikret (testet ut i sammenlignbare pasientgrupper) og mye benyttet.
Anskaffelse:

Referanser:

   Tilleggsinformasjon: 

Klokkerud, M., et al., Developing and testing a consensus-based core set of outcome measures for rehabilitation in musculoskeletal diseases. Scand J Rheumatol, 2017: p. 1-10.

Prosjektet har vært støttet av Stiftelsen DAM og du kan lese mer
om prosjektet h​er.

 

Sist oppdatert 19.05.2022