COPM (Canadian Occupational Performance Measure)

COPM (Canadian Occupational Performance Measure)
  Type instrument:           The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et pasientspesifikt instrument. Vurderingen starter med et semistrukturert intervju om daglige aktiviteter, og munner ut i scoring av "Utførelse" og "Tilfredshet med utførelse" av inntil fem prioriterte aktiviteter.  
Målgruppe:

COPM er et generisk instrument som kan brukes med alle alders- og diagnosegrupper.

COPM egner seg godt i forhold til mennesker med varige sykdommer og funksjonsproblemer, men er lite egnet i forhold til pasienter med akutt skade eller sykdom.

Dersom brukeren er under 7 år eller har mental eller kognitiv svikt, kan pårørende eller omsorgspersoner intervjues. Det er også utviklet egne versjoner beregnet for barn.

Mer informasjon om disse ligger på hjemmesidene til den danske Ergoterapeutforeningen               

ICF-nivå : Aktivitet og deltagelse  
Anvendes av: Primært av ergoterapeuter  
Kort beskrivelse :

Numerisk scoring der pasienten selv vurderer utførelse og tilfredshet med utførelse av opp til fem prioriterte aktiviteter på en 10-gradert skala. Gir en utførelses-score og en tilfredshets-score for hver aktivitet, og en samlet utførelses- og tilfredshetsscore for hvert individ.


Hovedkategoriene dekker:

 • Personlig stell
 • Mobilitet
 • Fungere i samfunnet
 • Lønnet/ulønnet arbeid
 • Husarbeid
 • Lek/skole/utdanning
 • Rolige fritidsaktiviteter
 • Fysisk krevende fritidsaktiviteter
 • Sosiale aktiviteter

  COPM kan brukes for å kartlegge problemer knyttet til aktivitet og deltagelse, for å beskrive mål og planlegge behandling, for å følge individuelle behandlings- og rehabiliteringsforløp, og for å evaluere effekt/nytte av tiltak både på individ- og gruppenivå.  
Anskaffelse:

 Materialet kan bestilles  her.  

Et sett med manual , scoringskort og 10 testskjema koster kr. 375,-. Pakker à 50 testskjema koster kr. 175,-.

Tilleggsmateriell
Du finner begge disse skjemaene som vedlegg til høyre på denne siden:

Utviklet av:   Ingvild Kjeken e-post: ingvild.kjeken@diakonsyk.no  
  
Testet for metodiske egenskaper:

Det er utført en rekke studier som tester validitet, reliabilitet, responsivitet og anvendelighet.

Mange av disse er oppsummert i disse oversikts-artiklene:

 • ​​Carswell A, McColl MA, Baptiste S et al. The Canadian Occupational Performance Measure: a research and clinical literature review. Can J Occup Ther 2004; 71 (4): 210-222. Les i PubMed
 • Jolles BM, Buchbinder R, Beaton DE. A study compared nine patient-specific indices for musculoskeletal disorders. J Clin Epidemiol 2005; 58 (8): 791-801. Les i PubMed
 • Kjerstad E, Tuntland HK. Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled trial. Health economics review 2015; 6 (1): 15. Les i PubMed
 • Ohno K, Tomori K, Sawada T et al. Measurement Properties of the Canadian Occupational Performance Measure: A Systematic Review. Am J Occup Ther 2021; 75 (6). Les i PubMed
 • Sakzewski L, Boyd R, Ziviani J. Clinimetric properties of participation measures for 5- to 13-year-old children with cerebral palsy: a systematic review. Dev Med Child Neurol 2007; 49 (3): 232-240. Les i PubMed
 • van Seben R, Reichardt L, Smorenburg S et al. Goal-Setting Instruments in Geriatric Rehabilitation: A Systematic Review. J Frailty Aging 2017; 6 (1): 37-45. Les i PubMed
 • Field DA, Miller WC, Ryan SE et al. Measuring Participation for Children and Youth With Power Mobility Needs: A Systematic Review of Potential Health Measurement Tools. Arch Phys Med Rehabil 2016; 97 (3): 462-477.e440. Les i PubMed
 • Jogie P, Rahja M, van den Berg M et al. Goal setting for people with mild cognitive impairment or dementia in rehabilitation: A scoping review. Aust Occup Ther J 2021; 68 (6): 563-592. Les i PubMed
 • Lagueux É, Dépelteau A, Masse J. Occupational Therapy's Unique Contribution to Chronic Pain Management: A Scoping Review. Pain Res Manag 2018; 2018: 5378451. Les i PubMed
 • Yang SY, Lin CY, Lee YC et al. The Canadian occupational performance measure for patients with stroke: a systematic review. J Phys Ther Sci 2017; 29 (3): 548-555. Les i PubMed
 • Parker DM, Sykes CH. A Systematic Review of the Canadian Occupational Performance Measure: A Clinical Practice Perspective. BR J OCCUP THER 2006;69:150-60​

Norsk versjon er testet for validitet, responsivitet og anvendelighet i forhold til personer med artrose, Bektherev sykdom, og hjemmeboende eldre som mottar hverdagsrehabilitering. Du kan lese abstract her,  og for reliabilitet i forhold til personer med Bekhterev sykdom. Du kan lese abstract her.  

Referanser:

 • Kjeken I, Dagfinrud H, Uhlig T et al. Reliability of the Canadian Occupational Performance Measure in patients with ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2005; 32 (8): 1503-1509. ​Les i PubMed
 • Kjeken I, Slatkowsky-Christensen B, Kvien TK et al. Norwegian version of the Canadian Occupational Performance Measure in patients with hand osteoarthritis: validity, responsiveness, and feasibility. Arthritis Rheum 2004; 51 (5): 709-715. Les i PubMed
 • Tuntland H, Aaslund MK, Langeland E et al. Psychometric properties of the Canadian Occupational Performance Measure in home-dwelling older adults. Journal of multidisciplinary healthcare 2016; 9: 411-423.​ Les i PubMed
Norske referanser:

Kjeken I., Lund A.: The Canadian Model of Occupational Performance, Ergoterapeuten nr 8/2001

Kjeken I. Den kanadiske ergoterapimodellen: Teori, forskning og praksis. Ergoterapeuten 2003; 11:18-23.

Kaland S, Nurmohamed TJ. Bruk av COPM i intervensjon med schizofrene pasienter. Ergoterapeuten 2006;29:22-25.

Boge M.Effekt av rehabilitering for personer med KOLS i forhold til utførelse av og tilfredshet med daglige aktiviteter. Ergoterapeuten (norsk) 2007;50:14-20.

Wilhelmsen FK. Bedre samarbeid, færre fallskader! Fysioterapeutens og ergoterapeutens samarbeid og resultater. Ergoterapeuten (norsk) 2007;(8):24-9.

Bjørge Hansen F, Mengshoel AM. Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie. Ergoterapeuten. 2011;03: 38-46.


 

Sist oppdatert 17.03.2022