BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)

BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)
Type instrument:   Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.  
Målgruppe: BASFI er utviklet for personer med ankylosing spondylitis (Mb. Bekhterev), brukes også ved aksial spondyloartritt.
ICF-nivå : Aktivitetsnivå.
Anvendes av: Benyttes primært av leger og fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner.  
Kort beskrivelse :

Skjemaet består av 10 spørsmål om hvordan pasienten greier ulike daglige aktiviteter. Hvert spørsmål scores med et tall fra 0-10, hvor endene på linjene er markert med henholdsvis den positive og den negative ekstremverdien av det hvert enkelt spørsmål etterspør (= numerisk ranking skala). Pasientene blir instruert i å krysse over det tall der de selv ønsker å markere svaret på spørsmålet.

Beregnet tidsbruk: cirka 5 minutter.

Poengberegning/scoring: Ved utregning av score : Summer alle svarene på de 10 spørsmålene og divider summen med 10. Dette gir resultatscoren for BASFI og tallet angis med en desimal og ligger mellom 0.0 og 10.0.

Benyttes både i klinikk og forskning til kartlegging og effektstudier.

Anskaffelse: Du finner spørreskjemaet som her: BASFI testskjema- NRS score (PDF)
Utviklet av: Calin et al 1994.
(se nedenfor under "revmatologiske referanser").  
Oversatt til norsk: MSD-Norge
Testet for metodiske egenskaper: Test-retest stabilitet. Innholds-, kriterie- og konstruksjonsvaliditet. Referanser under «revmatologiske referanser» nedenfor.
Revmatologiske referanser: Calin A, Garrett S, Whitelock H, Kennedy LG, O'Hea J: A new approach to defining functional ability in ankylosing spondylitis: The development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI). J Rheumatol 1994; 21: 2281-5. Les abstrakt
Tilleggsinformasjon:

Spørreskjemaet bør brukes sammen med BASDAI og BAS-G (og helst også med BASMI) for å kunne gi en beskrivelse av funksjon på flere ICF-nivå. ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) anbefaler bruk av numerisk rating (NRS). Ved fysioterapi-intervensjoner vurderes samtidig bruk av  objektiv testet fysisk funksjon (ASPI) som er mer følsomt for endring. ASPI (AS Performance-based Improvement), Diakonhjemmet sykehus

Sist oppdatert 21.12.2023