ASPI (AS Performance-based Improvement)

Funksjonstest

Personer med aksial spondyloartritt (ankyloserende spondylitt)

Kroppsnivå/aktivitet

Primært av fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner.

ASPI består av 3 funksjonstester

  • Fremoverbøyning
  • Ta på sokker
  • Reise seg fra ryggliggende på gulv

Funksjonstestene i ASPI er basert på BASFI, som er det mest brukte spørreskjemaet for å måle fysisk aktivitet hos personer med aksial SpA (AS).     

NKRR v/ Silje Halvorsen Sveeas 2017.

Van Weely et al. Reproducibility of performance measures of physical function based on the BASFI, in ankylosing spondylitis. Rheumatology 2009;48:1254–1260. Du kan lese abstrakt her.

van Weely et al. Objective evaluation of physical functioning after TNFi therapy in Ankylosing Spondylitis patients; a selection of three feasible performance-based tests. J Rheumatol 2015;42;623-629. Du kan lese abstract her 

Fongen C, Dagfinrud H, Bilberg A, Pedersen E, Johansen MW, van Weely S, Hagen KB, Sveaas SH. Responsiveness and Interpretability of 2 Measures of Physical Function in Patients With Spondyloarthritis. Phys Ther. 2020; 7;100; 728-738.  

Lenke: Responsiveness and Interpretability of 2 Measures of Physical Function in Patients With Spondyloarthritis - PubMed (nih.gov)

van Bentum RE, Ibáñez Vodnizza SE, Poblete de la Fuente MP, Valenzuela Aldridge F, Navarro-Compán V, Rusman TR, Ter Wee MM, Valenzuela Letelier O, van Weely SFE, van der Horst-Bruinsma IE.J Rheumatol. The Ankylosing Spondylitis Performance Index: Reliability and Feasibility of an Objective Test for Physical Functioning. 2020;1;47:1475-1482.

Lenke: The Ankylosing Spondylitis Performance Index: Reliability and Feasibility of an Objective Test for Physical Functioning - PubMed (nih.gov)

van Weely et al. Moving instead of asking? performance-based tests and BASFI-questionnaire measure different aspects of physical function in ankylosing spondylitis. Arthritis Research & Therapy 2012, 14:R52. Du kan lese abstrakt her.

van Weely et al. What do we miss? ASAS non-responders on anti-TNF therapy show improvement in performance-based physical function. Rheumatology 2013 Oct;52(10):1884-9. Du kan lese abstract her.

Testet er enkelt og rask å gjennomføre og velegnet til både klinisk bruk og forskning.

Utvikling og evaluering av måleegenskapene av ASPI er gjort på pasienter med AS, som starter behandling med TNF-hemmere.

Sist oppdatert 06.07.2022