BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)

Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.  

BASDAI er utviklet for personer med ankyloserende spondylitt (Mb. Bekhterev), brukes også ved aksial spondyloartritt.

Kroppsnivå.

Benyttes primært av leger og fysioterapeuter, men kan benyttes av andre helseprofesjoner.

Benyttes både i klinikk og forskning til kartlegging og effektstudier. Skjemaet består av 6 spørsmål om hvordan pasienten følte seg den siste uken når det gjelder tretthet, smerte og morgenstivhet.

Hvert spørsmål scores med tall fra 0-10, hvor endene på linjene er markert med henholdsvis den positive og den negative ekstremverdien av det hvert enkelt spørsmål etterspør (= numerisk ranking skala). Pasientene blir instruert i å krysse over det tall der de selv ønsker å markere svaret på spørsmålet.

Poengberegning/scoring

Utregning av score: Først beregnes en gjennomsnittsverdi av svarene på spørsmål 5 og spørsmål 6. Tallet summeres med resultatene fra spørsmål 1,2,3 og 4 og til slutt divideres dette med 5. Sluttsummen kalles totalscoren for BASDAI og tallet angis med en desimal og ligger mellom 0,0 og 10,0. Tallet 0 = uten anmerkning, tallet 10 = maks.

Beregnet tidsbruk: cirka 5 minutter.  

BASDAI - spørreskjema finner du her: Skjema BASDAI.pdf

Garrett S et al, 1994 (se under punktet "Revmatologiske referanser").

MSD-Norge.

Garrett S, JenkinssonT et al: A new approach to defining status in ankylosing spondylitis: The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994; 21: 2286-91. Du kan lese abstractet her.

ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) anbefaler bruk av numerisk rating skala (NRS).

ASAS anbefaler bruk av ASDAS som førstevalg for å måle sykdomsaktivitet. 

Sist oppdatert 06.07.2022