AIMS-2 (Arthritis Impact Measurement Scales)

Spørreskjema som skal fylles ut av pasienten uten hjelp fra andre.

Sykdomsspesifikt for revmatoid artritt (RA), men kan også benyttes ved andre revmatiske leddsykdommer (ikke ved systemiske sykdommer).

Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse

Kan benyttes av flere yrkesgrupper

Kartlegger andre funksjonsområder enn bare fysisk funksjon. Måler fysisk funksjon, psykisk helse, sosial integrasjon og smerte. AIMS2 er inndelt i 12 skalaer som kan kombineres i 5 komponenter som omhandler: fysisk funksjon, emosjon, sosial interaksjon, smerte, rolle og psykologisk funksjon. Skalaen er gradert fra 0 til 10 (0 = god helse, 10 = dårlig helse).

Lastg ned AIMS 2 skjema

Robert F. Meenan, Boston University School of Public Health, 715 Albany Street, T-C-306 Boston, USA.

Av forskere på revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus på 1990-tallet.

Meenan RF, Mason JH, AndersonJJ, Guccione AA, Kazis LE: AIMS2. The content and properties of a revised and expanded Arthritis Impact Measurement Scales Health Status Questionnaire. Arthritis Rheum 1992; 35: 1 -10.

AIMS2 bygger på en utvidelse og en revisjon av AIMS som brukes lite. Kontaktperson for AIMS2 er Till Uhlig.

Sist oppdatert 15.02.2022