Mer fra NKRR

 • NKRRs referansegruppe

  Referansegruppen til NKRR skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

 • En kvinne som viser en mann noe på datamaskinen
  Årsrapport

  Hvert år skriver og publiserer NKRR en årsrapport med informasjon om hva vi jobbet med i året som gikk. Her kan du lese årsrapporten fra i år og tidligere år.

 • NKRRs mandat

  NKRR samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. 

 • REVMA pasientråd

  Forskning og behandling av høy kvalitet er viktige mål for virksomheten ved Revmatologisk avdeling. Et nært samarbeid med Revma pasientråd er en betydelig ressurs for avdelingen. 

Sist oppdatert 08.12.2022