NBRR

Utbytte av rehabilitering

Alle pasienter som deltar på rehabilitering hos oss fyller ut spørreskjemaer om deres opplevelse av rehabiliteringsoppholdet. Det gjennomføres også en oppfølging etter seks måneder på telefon. Resultatene presenteres i årlige kvalitetsrapporter.

illustrasjonsbilde av behandler med pasient

Resultatene som presenteres omhandler blant annet opplevelse av det tverrfaglige samarbeidet, måloppnåelse, bedring i livskvalitet og sykdomsforståelse ved utreise og 6 måneder etter oppholdet.

 
Sist oppdatert 27.09.2023