Årsrapport og kvalitetsrapport

Hvert år publiserer NBRR en årsrapport, og en egen kvalitetsrapport. Årsrapporten er vår rapportering til helsemyndighetene, mens kvalitetsrapporten presentere resultater på kvalitetsindikatorer som er relevante for pasienter, pårørende, henvisere og andre interessenter.

Hvert år publiserer NBRR en årsrapport, og en egen kvalitetsrapport.
Sist oppdatert 22.04.2024