Målgruppe

Les mer om hvem et opphold ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) passer for.

NBRR tilpasser individuelle rehabiliteringsopphold.

NBRR tilpasser individuelle rehabiliteringsopphold for pasienter over 18 år med inflammatorisk revmatisk sykdom.

For å kvalifisere til et opphold ved NBRR, skal det være behov for en bred tverrfaglig tilnærming. Dette innebærer samarbeid med revmatolog, sykepleier, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Målet med rehabiliteringen er å leve bedre med kronisk sykdom, i kombinasjon med det som er viktig i livet til den enkelte. Dette kan være jobb, utdanning, familie, fritidsaktiviteter og sosialt nettverk.

Søknaden skal komme fra behandlende revmatolog.
Se henvisningskriterier og søknadsskjema

For pasienter som primært har behov for fysisk opptrening eller hjelp fra en faggruppe, finnes andre mer egnede tilbud lokalt og regionalt.

Det er nødvendig at pasienten er medisinsk stabil og at det ikke er pågående infeksjon. Ivaretakelse av komorbid tilstand kan ikke kreve kompetanse ut over det tjenesten har knyttet til behandling av primær målgruppe.

Akutte medisinske tilstander som trenger behandling på annen enhet/sykehus. Behov for overflytting avgjøres av seksjonsoverlege eller vakthavende lege

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til tidspunkt for innledende rehabilitering er per oktober 2019 ca. 104 dager. Det er imidlertid variasjon i hvor lang ventetiden blir for den enkelte pasient. Blant annet kan pasienter kan ha behov for å endre tidspunkt for oppholdet. Det gir en fleksibilitet til å fremskynde andre opphold. 
Sist oppdatert 27.09.2023