Foredrag og undervisning

Som nasjonal behandlingstjeneste er en av våre oppgaver kunnskap- og kompetansespredning til annet helsepersonell og pasienter. Vi tilbyr foredrag og undervisning med mål om å styrke kompetansen innen tverrfaglig og målrettet rehabilitering i det revmatologiske fagmiljøet.

NBRR tilbyr foredrag og undervisning.

Her er noen eksempler på temaer vi tilbyr undervisning i: 

  • Organisering, innhold og målsettingsarbeid i revmatologisk rehabilitering
  • Rehabilitering med utgangspunkt i en biopsykososial forståelse
  • Aktivitetsregulering
  • Fysisk aktivitet og trening ved revmatisk sykdom
  • Utredning og behandling av utmattelse ved inflammatorisk revmatisk sykdom
  • Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT)
  • Forståelse av smerte
  • Søvnhygiene
  • Forebygge, diagnostisere og behandle angst og depresjon ved ved revmatisk sykdom

Kontakt oss

Ta kontakt med enhetsleder ved NBRR for mer informasjon om mulighetene for kurs og undervisning: susanne.brondbo@diakonsyk.no 

Øvrige kurs

Diakonhjemmet sykehus har et bredt tilbud av kurs for pasienter, pårørende og helsepersonell. 

Se hele kurstilbudet til Diakonhjemmet sykehus

Sist oppdatert 28.09.2023