Marte Feiring

Seniorforsker, professor OsloMet, sosiolog og ergoterapeut EHI

En kvinne som smiler til kameraet

Utdanning​

 • Ergoterapi ved Ergoterapiskolen i Oslo, i dag OsloMet
 • Sosiologi ved Universitet i Oslo
 • Doktorgrad i sosiologi (PhD) ved Universitetet i Oslo
 • Pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i dag OsloMet

Stilling

 • Professor i folkehelse og rehabilitering, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Forsker ved Diakonhjemmet sykehus; Enhet for helsetjeneste-forskning og innovasjon (EHI) og REMEDY - Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

Interessefelt

Prosjekt

Utvikling av et behandlingsforløp for personer med håndartrose

Annet

 • Visting scholar, Auckand University
 • Visiting scholar, Chicago University
 • Erasmus stipend, Aalborg University & Aarhus University
 • Erasums stipend, University Iceland, Reykjavik

 E-post:    Marte.feiring@diakonsyk.no / Marte.feiring@oslomet.no

Telefon:        +47 92807280

Besøksadresse: Lampes Hus, Pilestredet 44, OsloMet

Post adresse: OsloMet – storbyuniversitetet, Pb. 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Marte Feiring      ORCID: 0000-0001-8605-0890

Publikasjoner

Education 

 • BA in Occupational Therapy, OsloMet, earlier OT school in Oslo
 • Mag art in Sociology, University of Oslo
 • Doctoral degree in Sociology (PhD), University of Oslo
 • Pedagogy, OsloMet (earlier Oslo and Akershus University College of Applied Sciences)

Position 

 • Professor in Public Health and Rehabilitation, Faculty of Health Science, OsloMet
 • Researcher at Diakonhjemmet Hospital, Health Services Research and Innovation Unit, Remedy

Field of interest

 • Rehabilitation in theory and practice
 • Interdisciplinary and transdisciplinary work
 • Chronic pain conditions, hand osteoarthritis
 • Disability studies
 • Public health work
 • Qualitative research methods

Other

 • Visiting scholar at Auckland University
 • Visiting scholar at Chicago University
 • Erasmus scholarship, Aalborg University and Aarhus University
 • Erasums scholarship, University of Iceland, Reykjavik

Mail: marte.feiring@diakonsyk.no marte.feiring@oslomet.no

Phone: +47 92807280

Visiting address: Lampes Hus, Pilestredet 44, OsloMet

Postal address: OsloMet – Oslo Metropolitan University, P.O. Box 4 St. Olavs plass, N-0130 OSLO, Norway

 

Sist oppdatert 15.03.2024