En gruppe mennesker i et rom

Enhet for klinisk forskning og innovasjon

Enheten har ansvar for forskning og innovasjon ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Enhet for klinisk forskning og innovasjon har ansvar for å organisere og gjennomføre flere ulike forsknings-, kvalitets- og innovasjonsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 
Målsetningen med all forskning og innovasjon er at den skal ha sitt utspring i kliniske problemstillinger, og bidra til økt kompetanse på området psykisk helsevern. Forskningen skal lede til økt forståelse og bedre diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging av psykiske lidelser. Forskning gir kunnskap og kompetanse til beste for pasientene.

Enhet for klinisk forskning og innovasjon er lokalisert i Forskningsveien 7 på Vinderen.

Enhetsleder

Ragne Gjengedal

Kontakt

Enhet for klinisk forskning og innovasjon

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

  • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
  • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

  • Linje 23 eller 40 til Gaustad
  • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic