Senter for psykofarmakologi

Rekvisisjoner

Alle våre legemiddelanalyser og farmakogenetiske analyser (inkl. CYP-screening) kan rekvirerers her:
Rekvisisjon legemidler og farmakogenetikk

I samarbeid med Fürst kan også rusmiddelanalyser i urin rekvireres:
Rekvisisjon legemidler og rusmidler (Fürst).pdf

Sist oppdatert 03.07.2023