Senter for psykofarmakologi (SFP)

Legemiddelanalyser

I tabellen under finner du alle våre legemiddelanalyser i serum, med referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt.

En person som arbeider på en datamaskin

 

Referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt
  Virkestoff Referanseområde Tid mellom siste dose og prøvetaking1
  Alimemazin (Vallergan) <100 ​nmol/L 12-24 timer
  Alprazolam (Xanor) <160 nmol/L 12-24 timer
  Amfetamin/deksamfetamin
(Attentin, Elvanse, Aduvanz)
100-800 nmol/L5 4-8 timer
A Amisulprid (Solian) 100-1500 nmol/L 12-24 timer
A Amitriptylin (Sarotex) 300-750 nmol/L2 12-24 timer
​Aripiprazol (Abilify) ​200-1300 ​nmol/L2 ​12-24 timer
  Atomoksetin (Strattera) 300-4000 nmol/L 4-8 timer
  ​Brekspiprazol
(Rxulti)
​50-330 ​nmol/L* ​12-24 timer
  Buprenorfin (Subuxone, Subutex) 2-10 nmol/L 12-24 timer
  Bupropion (Wellbutrin) 1000-5000 nmol/L2 12-24 timer
  Citalopram (Cipramil) 70-350 nmol/L 12-24 timer
  Diazepam (Stesolid, Valium, Vival) <3500 nmol/L2 12-24 timer
  Duloksetin (Cymbalta) 30-300 nmol/L 12-24 timer
  Escitalopram (Cipralex) 20-120 nmol/L 12-24 timer
  Eslikarbazepin (Zebinix) 12-100 μmol/L 12-24 timer
  Fenobarbital (Fenemal) 50-130 μmol/L 12-24 timer
​Fentanyl (Durogesic) ​< 10 ​nmol/L ​Før neste depotplaster
  Fenytoin (Epinat) 40-80 μmol/L 12-24 timer
A Fluoksetin (Fontex) 400-2500 nmol/L2 12-24 timer
  Flupentiksol (Fluanxol) 1-15 nmol/L 12-24 timer
A Fluvoksamin (Fevarin) 60-900 nmol/L 12-24 timer
  Gabapentin (Neurontin) 20-120 μmol/L 12-24 timer
A Haloperidol (Haldol) 2-25 nmol/L 12-24 timer
  Karbamazepin (Tegretol, Trimonil) 15-45 μmol/L 12-24 timer
​Kariprazin
(Reagila)
20-150​ ​nmol/L2* ​12-24 timer
A Klomipramin (Anafranil) 700-1500 nmol/L2 12-24 timer
  Klonazepam (Rivotril) <50 nmol/L4 12-24 timer
  Klorprotiksen (Truxal) 10-100 nmol/L 12-24 timer
A Klozapin (Leponex) 300-2500 nmol/L 12-24 timer
  Kodein (Paralgin Forte, Pinex Forte) <850 nmol/L 4-6 timer
A Kvetiapin (Seroquel) 50-700 nmol/L Tabl: 12 t ± 1 t, depottabl: 18-24 t
  Lamotrigin (Lamictal) 10-50 μmol/L 12-24 timer
  Levetiracetam (Keppra) 30-240 μmol/L 12 timer ± 1 time
  Levomepromazin (Nozinan) 10-300 nmol/L 12-24 timer
  Litium (Lithionit) 0,5-1,0 mmol/L 12 timer ± 30 min
  Lurasidon (Latuda) 5-60 nmol/L 12-24 timer
  Metadon 600-1200 nmol/L 12-24 timer
  Metylfenidat (Concerta, Equasym, Ritalin) 1000-4000 nmol/L3 4-8 timer
  Mianserin (Tolvon) 150-900 nmol/L2 12-24 timer
  Mirtazapin (Remeron) 50-350 nmol/L 12-24 timer
  Nitrazepam (Apodorm, Mogadon) <300 nmol/L 12-24 timer
A Nortriptylin (Noritren) 200-600 nmol/L 12-24 timer
  Oksazepam (Sobril) <2500 nmol/L 12-24 timer
  Okskarbazepin (Trileptal) 12-140 μmol/L3 12-24 timer
​Oksykodon (OxyContin, OxyNorm) ​< 200 ​nmol/L ​Depottabl: 12 t,
tabl:4-6 t
  Olanzapin (ZypAdhera, Zyprexa) 30-200 nmol/L 12-24 timer
  Paliperidon (Xeplion) 20-120 nmol/L 0-2 dager før ny injeksjon
  Paroksetin (Seroxat) 40-400 nmol/L 12-24 timer
A Perfenazin (Trilafon) 1-7 nmol/L 12-24 timer
  Pregabalin (Lyrica) 10-35 μmol/L 12-24 timer
  Risperidon (Risperdal) 20-120 nmol/L2 12-24 timer
  Sertindol (Serdolect) 30-200 nmol/L 12-24 timer
  Sertralin (Zoloft) 20-250 nmol/L 12-24 timer
  Topiramat (Topimax) 6-30 μmol/L 12-24 timer
  Tramadol (Nobligan, Tramagetic) <3000 nmol/L 12-24 timer
A Trimipramin (Surmontil) 100-800 nmol/L 12-24 timer
  Valproat (Orfiril) 300-700 μmol/L 12-24 timer
  Venlafaksin (Efexor) 400-2000 nmol/L2 12-24 timer
  Vortioksetin (Brintellix) 20-100 nmol/L 12-24 timer
  Ziprasidon (Zeldox) 40-300 nmol/L 12-24 timer
  Zolpidem (Stilnoct) <100 nmol/L 12-24 timer
  Zopiklon (Imovane) <50 nmol/L 12-24 timer
A Zuklopentiksol (Cisordinol) 5-50 nmol/L 12-24 timer

Tegnforklaring:

A= Akkreditert analyse

*) Foreløpig referanseområde

1 Gjelder ved bruk av tabletter. Ved bruk av depotmedikasjon anbefales prøvetaking 0-2 dager før ny injeksjon.

2 Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt. 

3 Referanseområdet gjelder metabolitt (av metylfenidat)/ farmakologisk aktiv metabolitt (av okskarbazapin). 

4 Ved epilepsi er referanseområdet 40 – 120 nmol/L.

5 Amfetamin foreligger i to racemiske former, høyredreiende (deksamfetamin) og venstredreiende (levoamfetamin). I vår amfetaminanalyse inngår begge de racemiske formene. Analysen kan ikke skille mellom inntak av deksamfetamin og eventuelt tilleggsinntak av illegalt amfetamin. Amfetamin dannes også etter inntak av metamfetamin.

Sist oppdatert 19.12.2023