Senter for psykofarmakologi (SFP)

Legemiddelanalyser

I tabellen under finner du alle våre legemiddelanalyser i serum, med referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt.

En person som arbeider på en datamaskin
  • For legemiddelanalyser i urin, se Fürst.
  • Informasjon om blodprøvetaking og oppbevaring finner her.
  • Rekvisisjonsskjemaer finner du her.

 

Referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt
 VirkestoffReferanseområdeTid mellom siste dose og prøvetaking1
 Alimemazin (Vallergan)<100
​nmol/L
12-24 timer
 Alprazolam (Xanor)<160nmol/L12-24 timer
 Amfetamin/deksamfetamin
(Attentin, Elvanse, Aduvanz)
100-800nmol/L54-8 timer
AAmisulprid (Solian)100-1500nmol/L12-24 timer
AAmitriptylin (Sarotex)300-750
nmol/L212-24 timer
​Aripiprazol (Abilify)​200-1300​nmol/L2​12-24 timer
 
Atomoksetin (Strattera)
300-4000
nmol/L4-8 timer

​Brekspiprazol
(Rxulti)
​50-330
​nmol/L*
​12-24 timer
 Buprenorfin (Subuxone, Subutex)2-10nmol/L12-24 timer
 Bupropion (Wellbutrin)1000-5000nmol/L212-24 timer
 Citalopram (Cipramil)70-350nmol/L12-24 timer
 
Diazepam (Stesolid, Valium, Vival)<3500nmol/L212-24 timer
 Duloksetin (Cymbalta)30-300nmol/L12-24 timer
 Escitalopram (Cipralex)20-120nmol/L12-24 timer
 Eslikarbazepin (Zebinix)12-100μmol/L12-24 timer
 Fenobarbital (Fenemal)
50-130μmol/L12-24 timer

​Fentanyl (Durogesic)
​< 10
​nmol/L
​Før neste depotplaster
 Fenytoin (Epinat)40-80μmol/L12-24 timer
AFluoksetin (Fontex)400-2500nmol/L212-24 timer
 Flupentiksol (Fluanxol)1-15nmol/L12-24 timer
AFluvoksamin (Fevarin)60-900nmol/L12-24 timer
 Gabapentin (Neurontin)20-120μmol/L12-24 timer
AHaloperidol (Haldol)2-25nmol/L12-24 timer
 Karbamazepin (Tegretol, Trimonil)
15-45μmol/L12-24 timer

​Kariprazin
(Reagila)
20-150​​nmol/L2*
​12-24 timer
AKlomipramin (Anafranil)700-1500nmol/L212-24 timer
 Klonazepam (Rivotril)<50 nmol/L412-24 timer
 Klorprotiksen (Truxal)10-100nmol/L12-24 timer
AKlozapin (Leponex)300-2500nmol/L12-24 timer
 Kodein (Paralgin Forte, Pinex Forte)<850nmol/L4-6 timer
AKvetiapin (Seroquel) 50-700nmol/LTabl: 12 t ± 1 t, depottabl: 18-24 t
 Lamotrigin (Lamictal)10-50μmol/L12-24 timer
 Levetiracetam (Keppra)30-240μmol/L12 timer ± 1 time
 Levomepromazin (Nozinan)10-300nmol/L12-24 timer
 Litium (Lithionit)0,5-1,0mmol/L12 timer ± 30 min
 Lurasidon (Latuda)5-60
nmol/L
12-24 timer
 Metadon600-1200nmol/L12-24 timer
 Metylfenidat (Concerta, Equasym, Ritalin)1000-4000nmol/L34-8 timer
 Mianserin (Tolvon)150-900nmol/L212-24 timer
 Mirtazapin (Remeron)50-350nmol/L12-24 timer
 Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)<300nmol/L 12-24 timer
ANortriptylin (Noritren)200-600nmol/L12-24 timer
 Oksazepam (Sobril)<2500nmol/L12-24 timer
 Okskarbazepin (Trileptal)12-140μmol/L312-24 timer

​Oksykodon (OxyContin, OxyNorm)
​< 200
​nmol/L
​Depottabl: 12 t,
tabl:4-6 t
 Olanzapin (ZypAdhera, Zyprexa)30-200nmol/L12-24 timer
 Paliperidon (Xeplion)20-120nmol/L0-2 dager før ny injeksjon
 Paroksetin (Seroxat) 40-400nmol/L12-24 timer
APerfenazin (Trilafon) 1-7nmol/L12-24 timer
 Pregabalin (Lyrica) 10-35μmol/L12-24 timer
 Risperidon (Risperdal) 20-120nmol/L212-24 timer
 Sertindol (Serdolect) 30-200nmol/L12-24 timer
 Sertralin (Zoloft) 20-250nmol/L12-24 timer
 Topiramat (Topimax) 6-30μmol/L12-24 timer
 Tramadol (Nobligan, Tramagetic) <3000nmol/L12-24 timer
ATrimipramin (Surmontil) 100-800nmol/L12-24 timer
 Valproat (Orfiril) 300-700μmol/L12-24 timer
 Venlafaksin (Efexor) 400-2000nmol/L212-24 timer
 Vortioksetin (Brintellix)20-100nmol/L12-24 timer
 Ziprasidon (Zeldox) 40-300nmol/L12-24 timer
 Zolpidem (Stilnoct) <100nmol/L12-24 timer
 Zopiklon (Imovane) <50nmol/L12-24 timer
AZuklopentiksol (Cisordinol) 5-50
nmol/L12-24 timer

Tegnforklaring:

A= Akkreditert analyse

*) Foreløpig referanseområde

1 Gjelder ved bruk av tabletter. Ved bruk av depotmedikasjon anbefales prøvetaking 0-2 dager før ny injeksjon.

2 Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt. 

3 Referanseområdet gjelder metabolitt (av metylfenidat)/ farmakologisk aktiv metabolitt (av okskarbazapin). 

4 Ved epilepsi er referanseområdet 40 – 120 nmol/L.

5 Amfetamin foreligger i to racemiske former, høyredreiende (deksamfetamin) og venstredreiende (levoamfetamin). I vår amfetaminanalyse inngår begge de racemiske formene. Analysen kan ikke skille mellom inntak av deksamfetamin og eventuelt tilleggsinntak av illegalt amfetamin. Amfetamin dannes også etter inntak av metamfetamin.

Sist oppdatert 13.03.2023