Akkreditering

Senter for psykofarmakologi er akkreditert av Norsk akkreditering etter standarden NS-EN ISO15189 (Test 207). Akkrediteringen er en offisiell godkjennelse av laboratoriets evne til å oppfylle spesifiserte krav til kvalitet og kompetanse. Akkrediteringsomfanget viser hvilke analyser som er akkreditert.

Se akkrediteringsdokument (akkreditert.no)

Sist oppdatert 06.03.2024