veiledet internettbehandling

Om eMestring

eMestring kan beskrives som veiledet selvhjelp over internett. Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi og har dokumentert effekt på angst- og depresjonslidelser.

De nettbaserte behandlingstilbudene ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er basert på kognitiv atferdsterapi og er for deg som sliter med depresjon, panikklidelse eller sosial angst. ​

Våre nettbaserte behandlingstilbud er tilsvarende den behandlingen du ville fått ved en poliklinikk. Kort om tilbudet:

  • Behandlingen varer inntil 14 uker.
  • Behandlingen er nettbasert, og du får ukentlig veiledning fra din behandler.
  • Behandlingen er inndelt i kapitler med tekst du skal lese, oppgaver du skal gjøre og kartlegginger du skal fylle ut.


eMestring har noen helt klare fordeler for deg:

  • ​Du kan starte umiddelbart med behandling.
  • Du trenger ikke å ta deg fri fra skole eller jobb for å møte til behandling.
  • Du trenger ikke å bruke tid på å reise til og fra.
  • Du betaler ikke egenandel.
  • ​Du har kontakt med behandler underveis via internett.

Du finner mer informasjon om behandlingene under «Behandlingstilbud» på forsiden til eMestring. Der finner du også første modul i hvert av behandlingsprogrammene. eMestring har også en egen side på Facebook (i regi av Helse Bergen).​

 

Sist oppdatert 19.12.2023