Et tilbud til deg som trenger en bedre grunn til å stå opp om morgenen

IPS UNG

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30, som har det vanskelig psykisk og som trenger hjelp til å komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

  • ​​IPS UNG er del av inkluderingsdugnaden, styrkingen av IPS-innsatsen og styrking av ungdomsinnsatsen i NAV.
  • Målgruppe: personer mellom 16-30 år, som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus, og som trenger hjelp til å starte eller komme tilbake til jobb eller skole.​
  • Mål: at flere unge i målgruppen gjennomfører utdanning/læreløp og kommer over i lønnet arbeid.
  • Forsøket skal følge de samme rammene og retningslinjene som IPS for øvrig.
  • IPS kvalitetsskala​ for unge skal benyttes for å kvalitetssikre arbeidet.
  • Det vurderes om utdanningssektoren inviteres inn i forsøket med IPS Ung

Last ned vår brosjyre via lenken under:
IPS UNG (PDF)

Se også:
IPS ung – individuell karrierestøtte (nav.no)

Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet felles oppdrag om gjennomføring av forsøket med IPS Ung.

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30 år, som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus, og som trenger hjelp til å starte eller komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

Oppdrags​brev IPS UNG​ (Arbeids- og sosialdepartementet)​

Fabian Engstrøm, IPS metodeveileder
E-post: Fabian.Engstrom@nav.no
Tlf.: 40 63 06 14

 Sist oppdatert 25.08.2023