Diakonhjemmet sykehus

Verdigrunnlag

Diakonhjemmet sykehus står i en to tusen år gammel tradisjon som utfordrer oss til omsorg og behandling av mennesker i nød. Som diakonalt sykehus blir vi fortsatt utfordret til å være verdibevisste og omsette de diakonale verdier til dagens situasjon og dagens fagspråk.

Tekst
Tekst
Plakaten med kjerneverdiene (opprinnelig en sammenhengende plakat) henger flere steder på sykehuset.

Vår visjon

Nyskaper i tjeneste for vår neste

Vårt motto

Engasjert for mennesket

Diakonhjemmet sykehus skal yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til pasienter ut fra et helhetlig perspektiv. Pasienten skal få riktig behandling, til rett tid, på riktig måte, hver gang, og vi skal vise helhetlig omsorg for pasienter og pårørende.

Nestekjærligheten ligger til grunn for formuleringen av våre fire kjerneverdier: Respekt, kvalitet, tjeneste, og rettferdighet.

Respekt

Sykehuset møter pasientene og deres pårørende i en sårbar livssituasjon ​ deres sammensatte behov blir forstått og respektert og deres personlige integritet og egenart blir ivaretatt. Respekt skal prege arbeidsmiljø og kultur.

Kvalitet

Sykehuset tilstreber høy kvalitet på sine tjenester gjennom forpliktelse på profesjonell kompetanse og beste praksis, innovasjon, teamarbeid og tverrfaglighet.

Tjeneste

Sykehuset ser på all samhandling mellom pasienter, pårørende og sykehusansatte som en anledning til å yte service, være tilgjengelig og uttrykke barmhjertighet og omsorg.

Rettferdighet

Sykehuset vil fremme pasienters og pårørendes rettigheter, målbære utsatte gruppers situasjon i dagens helsevesen, og arbeide for riktig og effektiv bruk av ressursene internt og i forhold til omgivelsene.

Diakoni er nestekjærlighet i praksis. Respekt og omsorg for enkeltmennesket og medisinsk behandling av god kvalitet er uttrykk for nestekjærlighet. Diakoni innebærer også å bidra til en rettferdig fordeling av goder. Diakoni har sitt utspring i Jesu omsorg for syke og utstøtte, slik dette gjenspeiler seg i fortellingen om Den barmhjertige samaritan. Dette innebærer at de nestekjærlige handlinger som utføres på sykehuset, kan bidra til å synliggjøre Guds kjærlighet til mennesker.

Sist oppdatert 14.08.2023