diakonhjemmet sykehus

Venneforeningen

Foreningen "Venner av Diakonhjemmet sykehus" ble stiftet i 1997 med det formål å arbeide for at sykehuset skal kunne forbedre sitt tilbud til pasientene.

Ragnar Vik venneforening. Hvert år deler ut en rekke stipender til sykehusets ansatte.
Ragnar Vik leder sykehusets venneforening. Hvert år deler han ut stipender til sykehusets ansatte.

Virksomhet

Venneforeningens mål er å være med på å skape et godt sykehus. Dette gjør de gjennom aktiv innsats og økonomiske bidrag til etterutdanning og seminarer for ansatte og grupper av ansatte, diverse utstyr og til arrangementer, for eksempel konserter. Hvert år kommer flere hundre venner av sykehuset til nyttårskonsert med Sølvguttene. 

Foreningen har et styre med leder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Årsmøte holdes en gang i året. I dag har foreningen i underkant av 1000 medlemmer.

Ønsker du å bli medlem i Venneforeningen kan du innbetale den årlige kontingenten på kr. 250 til konto 9235 15 76644.

Stipendordningen

Sykehusets venneforening deler hvert år ut et beløp for tildeling av stipender. Alle fast ansatte ved sykehuset kan søke. Stipendene går til:   

  • Egenutvikling: ut fra personlige behov og ønsker
  • Faglig utvikling: kurs, hospitering m.m.
  • Gruppetiltak: med formål å styrke arbeidsfellesskapet

Søknadsfrist for stipend er 30. april hvert år.  

Kontaktinformasjon

Styreleder Ragnar Vik: 22 14 43 47/909 80 629
Nestleder Terje Bjøro: 901 83 528 
Kasserer Bjørg Kirkhus: 22 45 15 90/920 94 455
Bjorg.Kirkhus@diakonsyk.no

Aktuelle nyheter

    Sist oppdatert 15.03.2024