diakonhjemmet sykehus

Utviklingsplan 2022-2040

Utviklingsplanen ble utarbeidet i 2017-18. I 2021-22 ble planen revidert for perioden 2022-2040. Den ble vedtatt av sykehusstyret og levert til oppdragsgiver Helse Sør-Øst i april 2022.

Utviklingsplan 2022.jpg

Formålet med sykehusenes utviklingsplaner er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr. Planen beskriver sykehusets utvikling for å møte befolkningens behov for helsetjenester.

I tillegg til å svare ut nasjonale og regionale føringer for utvikling av spesialisthelsetjenesten, bygger utviklingsplanen på sykehusets strategiplan for perioden 2021-2026. Sykehusets ambisjon er å være et foretrukket lokalsykehus med spesialfunksjoner. Sykehuset ønsker å utvide tilbudet av behandlinger til befolkningen i sykehusets opptaksområde (økt egendekning) og tilby våre tjenester til en større andel av befolkningen i Oslo.

Utviklingsplanen beskriver også hvordan sykehuset ønsker å videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten, omkringliggende sykehus og Stiftelsen Diakonhjemmet.  

Les hele planen (PDF)

​Fra disse sidene finner du også materiale fra oppdateringsprosessen i 2021-22. 

Sist oppdatert 13.09.2023